Nyheter

Barneorganisasjon anmelder politiet

Organisasjonen Unge Duer mener måten politiet behandler enslige asylbarn på er lovstridig. Nå anmelder de saken.

Barnerettighetsorganisasjonen Unge Duer mener Politiets utlendingsenhet (PU) bryter straffelovens paragraf 324 – unnlatelse av tjenesteplikt. Mandag sendte de en anmeldelse til Spesialenheten for politisaker.

Politiets utlendingsenhet har ansvar for registrering av alle asylsøkere. De har fått krass kritikk for sin behandling av enslige mindreårige asylsøkere, som venter på registrering, fra blant annet Vergeforeningen og Barneombudet (se faktaboks).

Unge Duer oppfatter at PU ikke har reagert tydelig nok på kritikken og mener de snarest må finnes en annen løsning.

– Eventuelt bør myndighetene vurdere å overføre dette ansvarsområdet til barneverninstituttet, som besitter den nødvendige kompetansen til å møte disse sårbare barns særskilte behov, skriver Unge Duer på sin nettside.

LES OGSÅ: – Tortur mot barn i akutt krise

8 av 9 overnattet

PU har ved flere anledninger, senest til Vårt Land i forrige uke, sagt at de jobber med å forbedre forholdene. De understreket også at de nå hadde laget en avtale med et asylmottak slik at ungdom og barn sjelden skulle bli nødt til å overnatte på gulvet eller i stolene på venterommet i Oslo.

Ine Johannessen, nestleder i Vergeforeningen for enslige, mindreårige asylsøkere, tilbakeviser dette.

– Den siste måneden har jeg vært verge for ni enslige, mindreårige asylsøkere. Alle unntatt én måtte overnatte hos PU. De fleste må vente mellom ett og to døgn der inne.

Hun forteller at barna sover rett på gulvet, bare med et tynt teppe over seg. Flere av barna som måtte sove der kom til PUs lokaler allerede i fire-fem-tiden på ettermiddagen, ifølge Johannessen.

– Det er forferdelig og ingenting skjer. Jeg vet ikke om de lyver bevist eller om det er dårlig kommunikasjon internt i PU. Alt er veldig uklart, sier Johannessen.

15 barn på gulvet

Johannessen var senest inne på venterommet til PU i Oslo mandag kveld.

– Da var det ca. 15 mindreårige som skulle bli der over natta. De var veldig unge. Et vindu sto åpent, og noen av dem klatret ut og inn der. De var nærmest desperate etter å få vite hva som skjedde. Det stinket urin, sier Johannessen.

Unge Duers leder, barnerettsadvokat Cecilia Dinardi, mener det er alvorlig at Vergeforeningen og PUs egne beskrivelser av situasjonen er svært ulike.

– Vi mener det er hårreisende at situasjonen er så uavklart, og har bedt Spesialenheten for politisaker prioritere denne saken høyt. Situasjonen er alvorlig og akutt, sier Dinardi.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Endringer

PU sier de har sett at Unge Duer har levert en anmeldelse og vil vente på at Spesialenheten tar stilling til den. De er ikke enig med Vergeforeningen i at de ikke har gjort endringer.

– Det har tatt litt tid å få alle nye rutiner på plass, men det er i orden nå. Vi har en god dialog med blant annet Barneombudet og er glade for alle tilbakemeldinger, sier Tuva Otterlei Blikom, kommunikasjonsrådgiver i Politiets Utlendingsenhet.

– Stemmer det at 15 ungdommer måtte overnatte på venterommet i går?

– Vi har ikke overnattingslokaler her, men vi har ikke ønsket å stenge dørene for asylsøkere, spesielt ikke for barn. De siste dagene har noen mindreårige likevel ventet her over natten. Det er beklagelig, sier Blikom.

Leder for Refstad transittmottak, Balasubramaniam Venkatasamy, sa i går til Vårt Land at fem eller syv enslige mindreårige skulle sendes til dem for overnatting fra PU. Han sier dette er første gang de får enslige mindreårige til overnatting, men at de har en permanent avtale om at PU kan sende barn og barnefamilier til dem fremover.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter