Nyheter

Sier nei til homofili-debatter for å fremstå mer allsidig

Misjonssambandet er redd for å bli oppfattet som en én-saks-organisasjon.

Forrige fredag stemte generalforsamlingen i Norsk Luthersk misjonssamband (NLM) for å opprette et eget trossamfunn. I de fleste medier ble opprettelsen forklart med «uenighet med Den norske kirke i saker som homofilt ekteskap, kvinnelige prester og tolkning av Bibelen».

– Er dere redde for at NLM skal oppfattes som en én-saks-organisasjon, informasjonsleder Espen Ottosen?

– Ja, det er vi. Vi har lite lyst til å bli oppfattet som en organisasjon som primært er opptatt av homofili, sier han.

LES OGSÅ: Misjonssambandet danner trossamfunn

– Viktigst: Misjon, bibel og omvendelse

Ottosen mener mediebildet som ble skapt av at trossamfunnopprettelsen skyldtes en liberalisering i Den norske kirke, var en kraftig forenkling.

– Mange som sa ja til opprettelsen av trossamfunn, gjorde det fordi de syntes det var mest naturlig med kirkemedlemskap i den organisasjonen de var aktive i.

– Hvilke tre saker vil dere heller være kjent for?

– Misjon, tillit til Bibelen og det å kalle mennesker til omvendelse og nytt liv.

Sier oftere nei til homofili-debatt

Ottosen stiller ofte og gjerne opp i debatter i riksmedia, men sier oftere nei til å stille opp når temaet er homofili enn når andre saker står på dagsordenen.

– Jeg sier oftere nei, både for å unngå at det er den saken jeg blir forbundet med, men også fordi jeg oftere blir spurt om å stille i slike debatter.

Drømmetema til Ottosen i en debatt på riks-TV er forfølgelse av kristne med muslimsk bakgrunn.

– Vi er opptatt av misjon i islamske områder og i den forbindelse kommer vi tett på forfølgelse av kristne, sier han.

LES OGSÅ: Espen Ottosen: Medienes kristenyndling

– Likekjønnet ekteskap er en signalsak

Åpen folkekirke befinner seg på andre siden i diskusjonen om likekjønnet ekteskap. Organisasjonen ble stiftet som en reaksjon på at Kirkemøtet i Den norske kirke i fjor vår sa nei til liturgi for likekjønnet vigsel. Marianne Brekken, nestleder i Åpen folkekirke, frykter likevel ikke at organisasjonen skal bli en én-saks-organisasjon.

– Vi ønsker en reell folkekirke, som er bred og åpen, og som har dåpen som eneste medlemskriterium. Likekjønnet ekteskap er en signalsak, den sier noe om hvordan kirken skal være. For mange velgere vil dette måtte avklares før de tar stilling til andre saker. Det er nok noe av grunnen til inntrykket av årets kirkevalg som én-saks-valg, sier hun.

Hun tror mange lurer på om de er bra nok for kirken når den ikke lar «kjærlighet være kjærlighet».

Ønsker bedre kirkedemokrati

I tillegg til likekjønnet ekteskapsliturgi legger Åpen folkekirke vekt på kirkedemokratiet.

– Vi trenger gode og forutsigbare valgordninger. Kirken skal gjennom en rekke reformer og omstillinger i forbindelse med stat/kirke-skillet. Hvem som sitter ved roret vil ha mye å si for hvordan disse omstillingene blir løst, sier Brekken.

Åpen Folkekirke stiller lister i 9 av 11 bispedømmer i høstens kirkevalg.

– Hvilken strategi har dere for å rette opp inntrykket om at dere bare er opptatt av likekjønnet ekteskap?

– Vi har ingen fastlagt strategi, men kandidatene våre vil bli mer aktive nå når det nærmer seg valget. Da vil også flere saker bli satt på dagsorden.

LES OGSÅ: Får ikke synge på kristent stevne

Vil debattere debatten

Drømmedebatten til Brekken er debatten om debatten.

– Den norske kirke trenger å øve på uenighetskultur, slik at folk ikke skremmes av forskjellige meninger, men finner måte å leve med dem. Alle kan ikke tvinges inn i samme praksis. Vi må akseptere hverandre som trossøsken, samlet om det samme sentrum som er Jesus.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter