Nyheter

Skal stille strengere krav til misjonen

Det blir vanskeligere å få tilgang til offentlige bistandsmidler.

– Vi er stolte over det vi har fått til, men vi kan ikke hvile på våre laurbær. Vi ser at vi har potensial til å oppnå enda bedre resultater enn vi gjør i dag, og da må vi jobbe for det. Dette er en utfordring misjonsorganisasjonene må ta innover seg, sier generalsekretær Jørn Lemvik i Digni (tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd).

LES OGSÅ: Ber om norsk støtte også i fremtiden

– En konkurranseutsatt bransje

Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Organisasjonens forvalter og kvalitetssikrer Norads støtte til medlemsorganisasjonenes prosjekter i nærmere 40 land.

– Bistand er en konkurranseutsatt bransje, hvor det stilles stadig tøffere krav til resultater, sier Lemvik.

– Vi kan noen ganger være uenig med Norad om hvilke virkemidler som fungerer best, sammen med medlemmene og lokale partnere vil vi arbeide for å sikre enda bedre resultater og bedre kvalitet på arbeidet. Misjonsorganisasjonene bør være i forkant i denne utviklingen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Mer til de flinke

I Vårt Land nylig etterlyste Øyvind Eggen i Norad mer fleksibilitet i møte med dagens krav til bistand.

– Misjonsorganisasjonene er gode på lokalkunnskap og har solide samarbeidsrelasjoner, men det er lett å gro litt fast i de gamle relasjonene og arbeidet. Dessuten varierer kvaliteten for mye, erkjenner Lemvik.

– I tiden framover vil Digni derfor skjerpe kvalitetskravene, og arbeide for at det oppnås enda bedre og viktigere resultater lokalt. Digni vurderer også å stille ekstra midler til rådighet for dem som kan dokumentere gode resultater.

LES KOMMENTAREN: Den sanne misjonæren er grøn

Vedtas til høsten

Styret i Digni satt i juni sammen en arbeidsgruppe som skal jobbe med å utvikle de nye kvalitetskravene. Et vedtak kan ventes i løpet av høsten, opplyser kommunikasjonsrådgiver Sigbjørn Kiserud.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter