Nyheter

Høyre og Frp står på sitt – finnes bakmenn som tjener på tiggerne

– Sammenhengen mellom organisering og tigging er ­veldokumentert, sier Michael Tetzschner.

Onsdag kom den første store forskningsrapporten om fattige tilreisende i København, Stockholm og Oslo, laget av forskningsstiftelsen Fafo. 1.200 rumener er intervjuet. Konklusjonen er klar:

* Det er ingen tegn til bakmenn.

* Det er ingen klar sammenheng mellom tigging og kriminalitet.

* Dette er mennesker som lever i ekstrem fattigdom både i Norge og i Romania.

LES MER: Fattige europeere bor i norsk slum

Tiggeforbud

Påstanden om menneskehandel og bakmenn i forbindelse med tiggere fra Romania er blitt brukt som argument for å forby tigging.

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) er blant dem som har foreslått tiggeforbud som et virkemiddel for å stanse menneskehandel.

– I dag vet vi at omreisende tiggere kan være et resultat av trafficking. Både barn, kvinner og menn er utsatt. Svake grupper utnyttes bevisst til tigging. Ikke alle omreisende gatetiggere er ofre for trafficking, men erfaringer gjort i Sverige, ­tyder på at antallet er betydelig, skrev han sammen med tre ­andre stortingskolleger i et forslag til Høyres landsmøte i 2012.

LES MER: Møt nordmennene som ba tiggerne inn

Rettsdokumenter

Tetzschner står fast på at det finnes en sammenheng mellom organisering og tigging.

– Jeg kan ikke kommentere Fafo-rapporten, siden jeg ikke har lest den. Men mine tidligere uttalelser er ikke antagelser, men tar utgangspunkt i ­offisielle norske rettsdokumenter og erfaringer fra ­politiet. Sammenhengen mellom organisering og tigging er ­veldokumentert, sier han.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Kan finnes

Stortingspolitiker Jan Arild Ellingsen har vært en av Frps fanebærere for å innføre et tiggeforbud. Han holder fortsatt muligheten åpen for at det finnes bakmenn.

– At rapporten ikke har avdekket bakmenn, betyr ikke nødvendigvis at de ikke finnes. For Frps del er motstanden mot tigging vært fundert på at det ikke er noen god løsning uansett. Midlene som går til tigging, finansierer ofte annen type 
kriminalitet, sier Ellingsen.

Organisering

Fafo-rapporten deler «organisering» av tigging inn i to kategorier. Den første sorten handler om samarbeid innad i en gruppe, som regel innad i familien. Den ­andre typen går på at tiggingen organiseres via bakmenn som tar betalt.

Den første kategorien for organisering er utstrakt, mens forskerne har sitt arbeid ikke kommet over den andre formen.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter