Nyheter

Flere frivillige må inn

Det er urealistisk å tro at sykehjem kan få bukt med ensomhet blant eldre, mener eldreombud.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Det er mange eldre som føler seg ensomme på sykehjem. Men vi må innse at det ikke kan løses innenfor sykehjemmets rammer. Det må frivillige til, sier Anne-­Lise Kristensen eldreombud i Oslo kommune.

Menneskerettighetsbrudd

Kristensen mener ensomhetsproblemet blant eldre er stort. Mange har ikke pårørende som bor i nærheten, antallet beboere på sykehjem blir flere og antall ansatte har ikke økt i hennes region på mange år. Men likevel mener hun mange har urealistiske forhåpninger til hva sykehjemmene skal kunne klare.

LES OGSÅ: Etterspør livstestamente

– Det er så lett å si at «alle må ha rett til» det ene og det andre og at noe annet er brudd på menneskerettighetene, sier Kristensen.

Hun understreker at bemanningen i dag er alt for lav og at det er mye som må gjøres med sykehjemssektoren. Men ensomheten tror hun ikke institusjonene kan få bukt med alene.

– Men der som alle beboere skal få komme ut en tur hver dag, ha noen og snakke med ved middagsbordet og andre ting vi gjerne­ forbinder med et verdig liv, da må vi innse at frivillige krefter må mer inn, sier Kristensen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Syter og klager

Sigrid Seppola, i organisasjonen Livsglede­ for eldre, jobber med å hjelpe ­eldresentre med å gjøre alderdommen til en hyggeligere og mindre ensom tid.

– Folk skylder på kommunen, klager og krever. Vi må gjøre noe selv. Samfunnet må bidra, skoler, barnehager, organisasjoner og andre frivillige må stille opp. Vi blir bare flere og flere eldre. Vi må skjønne at vi må bidra, sier Seppola engasjert.

LES OGSÅ: 'Skamfullt' med tro på sykehjem

Hun legger til at det er like viktig at kommunene må legge til rette for at de frivillige kan samarbeide med sykehjemmene.

– Dersom sykehjemmene ikke har noe opplegg for hvordan de samarbeider med frivillige blir det helt umulig å få til noe som helst. Det må organiseres, sier hun.

Livsglede for eldre har allerede samarbeid med flere kommuner der sykehjemmene samarbeider blant annet med skoler og barnehager. Seppola mener det er bedring på gang, men at det fremdeles er en lang vei å gå i mange kommuner.

– Vi har i alt for stor grad ­isolert sykehjemmene fra resten av samfunnet. Eldre og demente trenger også å møte andre mennesker, voksne, barn og ungdom, ikke isoleres, sier hun.

Ikke bare frivillighet

Røde Kors har i over 60 år hatt tilbudet med besøksvenner, frivillige som besøker mennesker som savner en venn og noen å være sosial med i hverdagen. Mange besøker personer som bor på sykehjem. Stine Pernille Hauge Kjos, leder for Oslo Rød Kors besøkstjeneste mener det er riktig at frivillig­heten kan bidra med mye.

– Men det kan ikke være slik at sykehjemmene skal belage seg på at kun frivillige skal stå for det sosiale, sykehjemmet må også gjøre mye av den jobben selv, sier Kjos.

LES OGSÅ: – Vi ønsker oss rett type eldre

Også hun mener sykehjemmene og kommunene har et stort ansvar for å legge til rette for at frivillige kan bidra. Selv har besøkstjenesten hatt tett samarbeid med sykehjemmene i Oslo i flere år. Her har alle sykehjem en ansatt som har ansvar for frivilligheten på sykehjemmet.

– Det er helt nødvendig. Dersom­ frivilligheten skal 
­bidra mer på sykehjemmene 
må sykehjemmene legge til 
rette, koordinere og følge opp. God organisering er helt av­gjørende dersom det frivillige arbeidet skal fungere, sier Kjos i Oslo Røde Kors besøkstjeneste.

Varierende

Som eldreombud i Oslo sier Anne-Lise Kristensen at det er stor variasjon mellom sykehjemmene i hvor flinke de er til å ta mobilisere frivillige.

– Vi må ha mer av besøksvenner, frivillige som vil ta eldre med på tur også videre. Mange sykehjem må bli flinkere engasjere frivillige, sier eldreombud Kristensen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter