Nyheter

Presset barnevern slår alarm

Ideelle aktører på barnevernsfeltet ber Stortinget ta affære. De frykter at vernet de fikk mot kommersielle giganter kan bli uthulet.

I fjor høst ga samtlige partier­ de ideelle organisasjonene på barne­vernsfeltet utsikt til et puste­rom:

De skulle få en skjermet anbudsrunde, fordi de ennå sliter med uløste pensjonsforpliktelser. Disse gjør det tungt å konkurrere­ med kommersielle omsorgs­giganter som eksempelvis Aleris på feltet.

– Men nå har organisasjonene derimot grunn til å føle seg lurt av myndighetene, sier Sps helsetalskvinne, Kjersti Toppe.

Hun er blant politikerne som i forrige uke fikk et brev fra Ideelt Barnevernsforum, en paraplyorganisasjon som samler blant annet Frelsesarmeen, Kirkens Sosialtjeneste, Fossumkollektivet­ samt en rekke mindre aktører på feltet.

Politikere aksjonerer

Innholdet i brevet får frem politiske reaksjoner: Aps Rigmor Aasrud setter saken på dagsorden i Stortinget i dag og KrF-talsmann Geir Bekkevold har alt sendt fagstatsråd Solveig Horne to skriftlige spørsmål om saken.

I brevet slår nemlig organisasjonene alarm – og advarer:

«Dersom antallet plasser i den kommende skjermede konkurransen blir ytterligere redusert, vil dette få alvorlige følger for de ideelle virksomhetene og kan true det ideelle innslaget på barne­vernsfeltet i Norge».

Noe av bakgrunnen var et møte med Bufdir – direktoratet som håndterer den kommende anbudsrunden, der det handler om kontrakter som strekker seg minst fire år fremover. Der var også kommersielle interesser til stede.

LES MER: Barnevern kastar av seg på børs

Flere varsko

I brevet fra Ideelt Barnevernsforum fremgår det et varsko til politikerne i tre punkter:

• Ikke alene: De frykter at de ikke får den lovede «alenerunden» i anbudskonkurransen – fordi kommersielle også får delta i en åpen runde knyttet til denne.

• Ikke svar: Organisasjonene får ikke konkret svar på hvor mange av barnevernplassene anbudene handler om. I det siste drypper det derimot signaler om at omfanget ikke er så stort som før. I alle fall ble volumet nedjustert i en annen anbudsrunde nylig.

Prispress: Før skulle kvalitet hos organisasjonene vurderes høyere enn pris ved anbud – andelen var 60/40. Nå mener organisasjonene at vurderingen tipper slik at pris vinner. Forholdstallet oppleves å tippe til 30 for kvalitet – og 70 for pris.

– Dette er ikke til «barnets beste» og heller ikke slik vi ser det i tråd med de politiske føringene fra Stortinget, skriver de.

«Bekymringsmelding»

Asbjørn Sagstad er seksjonsleder for helse og barnevern i Kirkens Sosialtjeneste, som driver fire store, ideelle barneverns­institusjoner.

– Mange av våre medlemmer rapporterer om at de har opplevd et sterkt prispress i den nylig avsluttede konkurransen. I praksis har man forlatt det tidligere prinsippet om en vekting mellom kvalitet og pris med 60/40. Det er alvorlig, sier Sagstad, som sitter i arbeidsutvalget til Ideelt Barnevernsforum.

– Brevet vårt er en bekymringsmelding til Stortinget. Vi er urolige for at regjeringen ikke gjennomfører det som Stortinget vedtok i fjor høst. Vi håper statsråd Horne nå ser til at Stortingets vedtak settes ut i livet, fortsetter han.

LES MER: Børs-barnevern en krigserklæring

Ung hjelp

Sagstad opplyser at de nær 20 aktørene på feltet er engstelige for at også kommersielle aktører skal kobles på den anbudsrunden som har frist 12. juni.

De ulike organisasjonene tilbyr omsorgsplasser, atferdsplasser og rusbehandlingsplasser for barn og unge som må inn under barnevernet. I sum rundt tusen plasser – for unge som trenger spesialomsorg.

– Opplever dere at dere er blitt lurt?

– Nei, ikke på det nåværende tidspunkt. Men vi følger nøye med på det som nå skjer, svarer Sagstad.

Sp: Føler seg lurt

Men lurt mener uansett Sp-talskvinne Toppe at partiene på Stortinget allerede er blitt.

– Ja, jeg mener i alle fall det. Slik jeg leser bekymringsmeldingene har organisasjonene grunn til å føle seg lurt.

Hun minner om det som skjedde i Stortinget i fjor høst: Partiene samlet seg for å verne ideell sektor mot konkurransepress.

Et forslag fra Venstre samlet dem om å tilby en skjermet anbudsrunde, under visse vilkår. Også de to blåblå regjeringspartiene sluttet seg til – ellers ville regjeringen blitt nedstemt.

– Man kan nå spørre om vedtaket er oppfylt i det hele tatt. Nå må fakta på bordet, sier Toppe.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Horne avstår

Også KrFs Geir Bekkevold stusser over hva som nå skjer. Han har bedt Horne svare ham på hvor mye pris nå teller i anbudskonkurranser – kontra kvalitet og egenart hos de frivillige. Dessuten vil han ha en oversikt over hvor stor andel de ideelle nå har på feltet.

Vårt Land ba barneminister Solveig Horne svare på varskobrevet fra Ideelt Barnevern, men hun avstår.

Statsråden ønsker ikke å kommentere denne saken i dag. Barnevern, ideelle organisasjoner og skjermet anbud er tema for spørsmål til statsråden i Stortingets spørretime i morgen. Hun ønsker derfor å svare Stortinget først, skriver departementet i en epost.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter