Nyheter

AUF: Doble og skattlegg barnetrygden

Mens de borgerlige ungdomspartiene vil behovsprøve barnetrygden, tar AUF til orde for både dobling og skattlegging av stønaden.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter