Nyheter

Vil ikke ha muslimske svigerbarn

Seks av ti i befolkningen er negative til å få et svigerbarn med muslimsk tro.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dette kommer fram i de ferske tallene fra integreringsbarometeret.

58 prosent i befolkningen generelt svarer at de ser negativt på at ens eget barn ønsker å gifte seg med en person med muslimsk bakgrunn. Også blant innvandrere fra de ikke-muslimske landene som er med i undersøkelsen, nemlig Polen, Chile, Thailand og Sri Lanka, er det også betydelig høyere skepsis til et svigerbarn med muslimsk tro enn med annen tro.

Viktigere for innvandrergrupper

Tallene er del av den omfattende undersøkelse «Integreringsbarometeret». Undersøkelsen måler innvandreres syn på innvandring og integrering, på andre religioner og innvandrergrupper. Den har vært gjennomført siden 2005 med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som oppdragsgiver.

LES OGSÅ: Blandede ekteskap ryker oftere

Undersøkelsen viser at religion er viktigere for de fleste innvandrergruppene enn for befolkningen som helhet.

Graden av religiøsitet varierer likevel med landbakgrunn. Ni av ti innvandrere fra Pakistan sier at religion er ganske viktig eller svært viktig for dem. Også blant innvandrere fra Irak og Somalia, samt blant norskfødte barn av innvandrere er det en høy andel som svarer dette.

Respondentene har ikke oppgitt hvilken religion de tilhører selv, men blir bedt om å svare på om de er skeptiske til mennesker av forskjellige former for religiøs tro. I befolkningen generelt er 37 prosent enig i utsagnet «Jeg er generelt skeptisk til religiøse personer». Mens bare 13 prosent av barn av innvandrere sier seg enig i dette.

Dele verdier?

Et stort flertall mener det er fullt mulig å dele grunnleggende verdier til tross for ulik religiøs tilknytning. Når det spørres etter oppslutning om bestemte verdier, er det samtidig variasjon mellom landgruppene:

• Verdiene demokrati samt vern av barns rettigheter, oppfattes viktige av over 90 prosent innen alle grupper.

• Også likhet for loven, familiesamhold, ytringsfrihet, personlig frihet, og likestilling mellom kjønn har også stor oppslutning i alle landgrupper.

• Størst variasjon er det i synet på hvor viktig det er med respekt for homofile. Andelen som sier dette er svært viktig eller ganske viktig varierer fra 53 prosent til 91 prosent. For åtte av tolv grupper er dette den verdien med lavest tilslutning.

LES OGSÅ: – Jeg er kjempeglad for at Tajik er muslim

Forsiktig med å tolke

Forsker Vibeke Moe ved Holocaustsenteret kommenterte tallene da de ble lagt frem under et frokostmøte onsdag:

Hun forklarer at HL-senteret valgte å ta ut spørsmålet om svigerbarn fra sin egen undersøkelse i 2012, til fordel for spørsmål om man var skeptisk til en jødisk nabo eller en i vennekretsen,

– Å få et svigerbarn er noe som griper sterkt inn i folks liv. Det er en svært privat sak, og det viktige spørsmålet vil i så tilfelle være hva som begrunner skepsisen, sa Moe da tallene ble lagt frem.

Moe kommenterte også tallene på den generelle skepsisen til mennesker av ulik religiøs tro: For jo mindre religiøs en respondent var selv, jo mindre positivt syn hadde vedkommende på muslimer og jøder. Men andelen som kun sa de var skeptiske til personer med jødisk tro, var imidlertid gjennomgående svært lav i alle landgrupper og uavhengig av respondentenes religiøsitet. Dessuten viste de at gruppen med bakgrunn fra muslimske land hadde det mest positive syn på mennesker med jødisk tro. Moe mente funnene som gjaldt synet på jøder var oppsiktsvekkende:

– Dette strider mot tidligere studier. Funnene kan gjenspeile en faktisk forskjell. Men jeg tror de først og fremst må forstås i lys av spørsmålsstillingen, der man har spurt eksplisitt etter trosaspektet ved religionen, altså hva man mener om mennesker «av jødisk tro». Dette gir et svakt grunnlag for å si noe om synet på jøder generelt, mente Moe.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter