Nyheter

Dette kan tyde på at foreldrene vil skille lag

Forsker fant oppsiktsvekkende sammenheng mellom tegn i småbarnsfase og senere brudd.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

I sin ferske doktorgrad har psykolog Maren Sand Helland og kollegaene hennes ved Folkehelseinstituttet undersøkt hvordan parforhold endrer seg gjennom barnas oppvekst. Mødre med 18 måneder gamle barn ble stilt en rekke spørsmål om mange aspekter ved livssituasjonen deres.

– Et av funnene vi gjorde var at om mødrene var i et parforhold der partene kritiserte hverandre ofte, var det større risiko for at de skilte lag før barnet var åtte år. Å kritisere hverandre mye er ren gift for parforholdet, sier Helland til NTB.

Lite støtte

Hun så også på faktorer som gjorde at folk gikk fra hverandre senere i samlivet:

– Da fant vi en oppsiktsvekkende sammenheng: Når mor allerede på et tidlig tidspunkt opplevde lite støtte fra partneren, økte risikoen for brudd mange år senere. En annen faktor som økte risiko for brudd var store belastninger knyttet til barneomsorg mens barna var små, for eksempel mye sykdom, vanskeligheter med å finne barnepass eller problemer med å kombinere jobb med barneomsorg.

Litt lenger, for barna

Nesten 40 prosent av norske barn opplever at foreldrene skiller lag før de er 18 år. Det er kanskje ikke så sjokkerende at de som ofte kritiserer hverandre går fra hverandre tidlig, men hva med dem som skilles først når barna er i tenårene?

– Hvorfor holder parene sammen såpass lenge hvis de allerede tidlig har tegn som tyder på at forholdet sprekker?

– Det kan være mye. Sannsynligvis spiller forpliktelsene og hensynet til barnet en stor rolle, kanskje er de praktisk og økonomisk avhengig av hverandre. Uten de store kranglene blir man kanskje værende sammen lenger, selv om man ikke er like tilfreds med partneren som før, sier Helland.

Internasjonale studier har tidligere vist at å få barn ofte fører til at tilfredsheten i parforholdet går ned, samtidig som et felles barn øker sjansen for at man holder sammen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Tidligere på banen

Forskerne har brukt informasjon fra TOPP-studien «Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid». I studien har mer enn 1.000 mødre blitt intervjuet med ut fra de samme spørreskjemaer over en 17-årsperiode, fra barna var 18 måneder gamle.

– Funnene våre sier litt om at store barnerelaterte belastninger på et tidlig stadium har mye å si for utviklingen i parforholdet. Kanskje det der og da ikke oppleves som ødeleggende for forholdet, men det kan få mye å si over tid, sier Helland.

Hun mener funnene kan brukes til å komme på banen når risikofaktorer i et forhold melder seg, slik at man kan forebygge brudd:

– I dag skal alle foreldre få tilbud om samlivskurs fra helsestasjonen, det gis gjerne under de første samtalene der. Men vi tenker at behovet kanskje er større et drøyt år senere, når kanskje barnet skal begynne i barnehagen, begge foreldre er i full jobb og barselgruppen er i oppløsning. Belastningene som kommer da kan være tøffere for forholdet enn å håndtere kolikk hos en nyfødt baby.

– Vi har stor tro på å være litt tettere på med støtte i overgangsperioden når en ny hverdag begynner. Først da føler man litt på hva foreldreskapet har gjort med parforholdet. I stedet for at de faller inn i en uvane med å kritisere hverandre, bør de hjelpes til å støtte og heie på hverandre, sier Helland.

(©NTB)

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter