Nyheter

Islamsk ekteskapssyn utfordres

Hadia Tajik er langt fra den eneste som har blitt kalt «vantro» for å gifte seg med en ikke-muslim. Men nå snur enkelte imamer.

Et blogginnlegg av en anonym, muslimsk kvinne har gått som en virvelvind på sosiale medier den siste uken. Anonyme «Jeanette» avkrevde svar fra Aps nestleder Hadia Tajik om hennes ekteskap: «Er du blitt vantro? For i Islam er det slik at når en muslimsk jente er gift med vantro, så er hun selv vantro», spurte «Jeanette» Tajik.

Etter dager med taushet lød svaret fra Tajik: «Jeg er muslim. Min mann er ikke muslim». Nå vil hun ha fred om forholdet, som hun mener bør få være privat.

Samliv i synd

Hvis Tajik hadde vært en muslimsk mann, hadde forholdet hennes nok forblitt privat. For mens ekteskap på tvers av tro er kontroversielt i seg, er det innen islam mest av alt konfliktfylt hvis du er kvinne.

Mens muslimske menn kan gifte seg med en jødisk eller kristen kvinne, kan ikke muslimske kvinner det samme.

– Et ekteskap mellom en muslimsk kvinne og en ikke-muslimsk mann er ikke et gyldig ekteskap innen islamsk lovgivning. Etter norsk lov er det gyldig. Men i Guds syn lever hun et samliv i synd, forklarer Akmal Ali, imam og leder av menigheten Muslimsk Union Agder.

I hans moské vies mellom fem og ti par årlig, hvorav noen er såkalte blandede ekteskap – giftermål på tvers av tro. Men skal en muslimsk kvinne ekte en ikke-muslim, krever Ali at mannen konverterer.

Islam utvikler seg

Ifølge Kari Vogt, religionshistoriker og islamekspert, er samtlige lovtradisjoner innen islam enige på dette punktet. Men feltet er i bevegelse:

– Det står ikke eksplisitt i Koranen at muslimske kvinner ikke kan gifte seg med ikke-muslimske menn. Det er vers som tolkes slik, og denne rettslæren gir føringer for gjeldende praksis. Men muligheten til å inngå blandingsekteskap er i utvikling, sier Vogt.

Vogt forteller at religiøse lærde i Frankrike blant annet har åpnet for at muslimske kvinner skal få gifte seg med ikke-muslimske menn.

Likestilling baner vei

Den generelle samfunnsutviklingen har banet vei. Når kvinner har blitt mer økonomisk uavhengige, har også imamers mulighet til å revurdere praksis blitt større, forteller Jan Opsal, islamforsker og dosent ved Misjonshøgskolen.

– Dagens kjønnsdelte praksis begrunnes ofte med at far har forsørgerplikt og oppdrageransvar for familien. Men når kvinner, hvert fall i Vesten, tar del i økonomisk ansvar for familiens drift, kan den tradisjonelle maktstrukturen i ekteskapet endres, forteller Opsal.

Det åpner, ifølge en del islamske lærde, både for en mer likestilt teologi og mer liberal holdning til interreligiøse ekteskap.

Åpning

Også andre land har vitnet tilsvarende utvikling som Frankrike. Britiske Taj Hargey er for eksempel blant de – fortsatt sjeldne – imamene som vier muslimske kvinner med ikke-muslimske menn.

Hargey skal ha viet 200 par fra hele verden, som vil gifte seg uten at den ene må konvertere.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Intet frislipp

Islamforsker Kari Vogt tror likevel ikke på noe snarlig teologisk frislipp:

– Generelt sett er forbudet mot blandede ekteskap velkjent. Det er regelen som stort sett praktiseres, også blant muslimer i vestlige land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter