Nyheter

Får speiderlov både med og uten Gud

Norges speiderforbund vil ikke ha med Gud i speiderloven. Det vil derimot Norges KFUK-KFUM-speidere.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Speidertinget i Norges speiderforbund vedtok i vinter å anbefale «En speider søker sin tro og respekterer andres» som ny paragraf én. På KFUK-KFUM-speidernes landsting nylig var det flertall for lovformuleringen: «En speider er åpen for Gud.»

Hittil har Speiderbønnen, valgspråket «Alltid beredt!» og Speider­loven med «En speider er åpen for Gud og hans ord» vært felles for de to speiderforbundene i Norge. Nå skiller Speiderforbundet og KFUK-M-speiderne lag i lovformuleringen om speidingens religiøse dimensjon.

LES MER: Vil droppe Gud i Speiderloven

Flest muslimer

Endelig avgjørelse tas av representantskapsmøtet i Speidernes fellsorganisasjon 6.–7. juni.

– Innebærer dette et ideologisk skisma mellom de to speiderforbundene i Norge?

– På en måte. Norges speiderforbund ser ut til å bevege seg mot det som i speiderbevegelsen internasjonalt omtales som en «open association», mens vi forblir en såkalt «single faith association», sier generalsekretær Heidi Furustøl i KFUK-­KFUM­-spei­derne.

Hun fremholder at speiderbevegelsen internasjonalt ikke har krav om kristen tro, men en åndelig dimensjon.

– Det finnes for eksempel flest muslimske speidere i verden, påpeker Furustøl.

LES MER: Gud kan forsvinne fra speiderloven

Het potet

Sjef i Norges speiderforbund, May-Britt Roald, uttalte til Vårt Land etter NSFs vedtak om nyformulering av Speiderloven at «trosdimensjonen fortsatt vil være der»:

– Det kan også hevdes at den nye, anbefalte formuleringen, om at «En speider søker sin tro», er mer aktivt søkende enn den gamle.

Norges KFUK­-KFUM­-speidere og Norges speiderforbund har de siste to årene hatt en felles prosess fram mot revisjon av Speiderloven. Speidingens religiøse dimen­sjon har vært den heteste poteten i denne prosessen.

NSF er en bred organisa­sjon, og speidergruppene har ulik profil og vektlegger trosdimen­sjonen ulikt. Seks frikirkesamfunn og krist­ne organisasjoner har organisert speiderkorps som er en del av Norges speiderforbund.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Gud er raus

Korpsleder Fritjof Strøm i Frikirkens speiderkorps er ikke veldig bekymret for at NSF vil endre paragrafen med klar henvisning til «Gud».

– Jeg tror Gud er veldig raus. Speiderbevegelsen er ingen kirke, men verdens største barne- og ungdomsorganisasjon med medlemmer tilhørende ulike religioner. Vi hadde kommet langt dersom hele verden kunne istemme at alle «søker sin tro og respekterer andres». En slik lovendring forhindrer selvsagt ikke Frikirkens speiderkorps til å være en tydelig kristen organisasjon, sier Fritjof Strøm.

Generalsekretær Heidi Furustøl sier at det også i KFUK-KFUM-speiderne er mange, særlig unge, som vil ha inn formuleringen «respekterer andres tro» i Speiderloven.

– Det er helt sentralt i det å være speider at en respekterer andres tro og kulturer. Det er også fullt mulig å være for Gud samtidig som vi respekterer andres tro. KFUK-KFUM-speiderne skal fortsette med å ha åpent medlemskap og kristent lederskap, sier Furustøl.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter