Nyheter

Et vemodig spekkhuggerbesøk

Regjeringen sa ja til at gruveavfall kan dumpes i Førdefjorden. Dagen etter kom spekkhuggerne.

Anne-Line Thingnes Førsund kunne fiske middag til familien før hun kunne lese og skrive. Nå skriver hun om fjorden der fisken var å finne. Førsund er en av dem som har kjempet hardt imot at gruveselskapet Nordic Mining får dumpe mer enn 200 millioner tonn gruveavfall i fjorden over femti år, og kjemper fortsatt.

– Hvordan har uken vært?

– Dagen etter vedtaket var vi lammet. Folk lå ute i båtene sine og så utover alt dette som regjeringen har vedtatt å ødelegge. Den dagen kom spekkhuggerne med kalvene sine og veltet seg inn i fjorden. De ble, der de koste seg og nøt dagen, et vemodig bilde på hva mennesker er i stand til å gjøre mot naturen.

En trøst

– Gjorde det noe med dere?

– De ble en slags trøst, men samtidig en kolossal inspirasjon. Dette kan vi ikke tillate.

– Det snakkes om 170 nye arbeidsplasser. Skaper saken splittelse lokalt?

– Skal hundrevis av eksisterende arbeidsplasser i næringer som er avhengige av en ren fjord fortrenges til fordel for 170 årsverk i en gruve? Nei. Denne saken har ikke skapt splid i lokalmiljøet, men det kommer til syne en veldig avgrunn mellom folket og de folkevalgte, og den blir dypere for hver dag vedtaket blir stående.

Energisk sint

Hva skal til for at dere gir dere?

Vi gir oss ikke. Førdefjorden får de aldri. Jeg sier som Johnny Rotten sa på åttitallet, «Anger is an energy».

– Aksjonister har varslet sivil ulydighet. Hvordan vil det foregå?

– Vi klager nå på utslipstillatelsen til Kongen i statsråd og klage går også til ESA, og saken kommer opp for stortinget. Jeg kan ikke tenke meg annet enn at fornuften vil seire når alt kommer opp i dagen.

Og hvis ikke det skjer?

Førdefjorden skal forsvares.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Lidenskapen er hellig

– Hva er hellig for deg?

Den enorme naturen. Det enorme livet vi mennesker er så heldige å få være en del av. Og den menneskelige lidenskapen.

– Hva har overrasket deg mest den siste uken?

– At regjeringen virkelig kunne velge å være så arrogant og utsette Norge for en ødeleggende internasjonal miljøskandale. Det har ikke bare overrasket meg. Det har grunnrystet meg.

– Hvem ville du heller snakket med nå?

– Erna Solberg.

– Har du ikke snakket med henne?

– Vi har invitert henne og regjeringen en rekke ganger. Men de har ikke villet komme hit.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter