Nyheter

Sogn og Fjordane 
er folkekirkefylket

Vestlands-fylket har landets 
største andel døpte og konfirmanter.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter