Nyheter

Ber om fritak fra undervisning om homofili og surrogati

Rektor avslo den første søknaden. Saken havner trolig hos Fylkesmannen.

Foreldrene til en elev på Forsand skole i Ryfylke har søkt om fritak fra RLE-timene når homofili og surrogati er tema. De skriver i et brev til kommunen at de ønsker fritak av samvittighetsgrunner med bakgrunn i livssyn, skriver Strandbuen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Ikke hjemmel i opplæringsloven

Rektor ved Forsand skule, Ingunn Varhaug, avslo tidligere i år søknaden om fritak fra deler av RLE-undervisningen. Hun pekte i sitt svar på at det ikke er hjemmel i opplæringsloven for å gi fritak fra undervisning om homofili.

Skolen har kommet foreldrene i møte ved å legge til rette for tilpasset undervisning for eleven mens det blir undervist i deltemaet homofili, slik at eleven får med seg kunnskapsinnholdet som opplæringsloven legger opp til.

– Kan ikke sette grenser for diskusjon

– Skolen kan ikke gi løfte om at spesifikke emner ikke skal diskuteres, som for eksempel surrogati. Det kan ikke settes grenser for hva elevene kan reflektere over, spørre om og få svar på. All diskusjon skal likevel skje med respekt og toleranse for ulike meninger, skriver rektoren i et brev til foreldrene.

Klagenemnda i kommunen behandler saken mandag. Saken vil trolig bli endelig avgjort av utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter