Nyheter

Jøder plages i et økende antall land

I 4 av 10 land blir jøder diskriminert og hetset, viser ­undersøkelse. – Antisemittismen vokser i økonomiske nedgangstider, sier forsker.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

En rapport fra Pew Research ­Institute fra februar viser at jøder­ opplever trakassering i stadig flere land. Den amerikanske forskningsinstitusjonen har i flere år kommet med en årlig oppsummering av religionsfrihetens kår i verdens land.

I 2007 ble jøder trakassert i 26 prosent av landene. Andelen har blitt høyere for hvert år. Tallene fra 2013, som er de ferskeste i rapporten, viser at jøder ble diskriminert, hetset og overfalt i 39 prosent av landene.

Økningen uroer Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfund.

– Trakassering er utillatelig, sier han.

Men holdningene til jøder har ikke endret seg, tror Kohn.

– Det er ikke en ny antisemittisme. Det er den samme gamle, men også i nye former.

LES OGSÅ: Ervin Kohn: «Look to Norway»

Ekstremister

Pew-rapportens funn om jødetrakassering stemmer overens med inntrykket John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge, har av situasjonen.

– Vi har ikke egne, globale undersøkelser fra nyere tid, men hører fra flere hold og gjennom media at mange lands myndigheter er for lite årvåkne overfor jødeforfølgelse og trakassering, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Rapporten viser også at jøder opplever trakassering i tre av fire europeiske land. «Trakassering» forstås bredt i rapporten: Tilfeller av verbal hets, diskriminering og voldelige overfall er blant det som inngår i begrepet.

Øivind Kopperud, forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) sier det er vanskelig å vite om det har skjedd en endring blant europeere når det gjelder synet på jøder.

– En økning i antisemittiske hendelser trenger ikke å bety en økning i generelle antisemittiske­ holdninger i befolkningen, siden handlingene ofte er utført av personer tilknyttet ekstreme miljøer.

LES OGSÅ: Muslimsk jødehat

Midtøsten og konspirasjon

Forklaringene på hvorfor jøder trakasseres i stadig flere land er mange.

– Antisemittismen er blitt stue­ren, mener Ervin Kohn.

Fordi mange er negative til ­Israels rolle i Midtøsten-konflikten, legitimeres antisemittisme.

LES OGSÅ: – Midtøstenkonflikten former jødehat

Jødekonspirasjoner

En annen kilde til jødefiendtlige holdninger er konspirasjonsteorier, ifølge Ed Brown i trosfrihetsorganisasjonen Stefanus­alliansen.

– De florerer selv i land hvor man skulle tro at folk i større grad ville basere seg på fakta, sier han.

Konspirasjonene handler om at jøder står bak mye av det som går galt eller at folkegruppen ­jobber for verdensherredømme.

Også feilinformasjon er et problem.

– Noen lar synet på jøder ­basere seg på uriktig informasjon og overdrivelser fra bekjente, venner og familie, sier Ed Brown.

Dette gir grobunn for antisemittisme.

I økonomiske nedgangstider øker fiendtlighet mot jøder, ifølge Øivind Kopperud. Et nyere eksempel på dette er det greske partiet Gyllent Daggry. Partiet har et uttalt jødefiendtlig syn og har fått plasser i landets parlament etter at den økonomiske krisen rammet Hellas.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Statens ansvar

Det er storsamfunnets oppgave å bekjempe jødehatet, mener Ervin Kohn.

– Antisemittisme er en sykdom som ikke-jøder lider av, men som jøder dør av. Man må bekjempe antisemittismen for å holde samfunnet friskt, ikke fordi det «er synd på» jødene.

Også John Peder Egenæs i Amnesty International Norge, mener myndighetene må ta tak i problemene.

– I flere tilfeller burde myndighetene ha grepet inn, for å sørge for at retten til å ha og utøve den troen man vil blir respektert. Religionsfrihet er en grunnleggende menneskerett som staten står ansvarlig for å garantere, skriver han.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter