Nyheter

Kirkevalget får flest kandidater som støtter homovigsel

VALGKAMP: På bispedømmenes lister sier 95 kandidater ja til homovigsel. 76 sier nei.

– Dette valget blir udemokratisk, sier tidligere leder i Kirkerådet, Nils-Tore Andersen.

Den norske kirkes bispedømmer har nå lagt frem sine lister over leke kandidater. Kandidatene skal i september stemmes frem til trossamfunnets «storting», nemlig Kirkemøtet. I tillegg skal det velges 39 andre kandidater, men de leke utgjør flertallet med sine 77 seter i Kirkemøtet.

– Hvorfor blir valget udemokratisk, Andersen?

– Bispedømmenes lister er balanserte i spørsmålet om vigsel. Men siden organisasjonen Åpen folkekirke i tillegg stiller med egne lister som bare har ja-kandidater til likekjønnet vigsel, blir dette veldig uheldig, sier Andersen.

Han mener det vil gi en «feilaktig og skeiv» representasjon på Kirkemøtet.

– Skaper tilspissing

Åpen folkekirke jobber for at homofile skal få gifte seg i Den norske kirke. Organisasjonen stiller derfor med egne lister i minst ni av de elleve bispedømmene. For å lage en egen liste i et bispedømme kreves minst syv kandidater. Valget kan derfor få rundt 63 pro-homo kandidater fra Åpen folkekirke fra ni bispedømmer, i tillegg til de 95 på bispedømmenes egne lister.

I sum kan det altså bli 158 ja-kandidater – mer enn dobbelt så mange som de 76 nei-kandidatene

– Jeg er spent på hvordan valgkampen blir. Tidligere synes jeg den vært ryddig, og man har respektert at det er to syn i kirken. Men en ny liste forkludrer og tilspisser diskusjonen, sier tidligere kirkerådsleder Andersen, som legger til at Åpen folkekirke valgteknisk sett har full rett til å stille med egen liste.

Tror på nei-seier

Øivind Benestad er leder i Levende folkekirke. Stiftelsen jobber for at ekteskap innstiftet av kirken skal forbli mellom mann og kvinne. Til tross for Andersens bekymring, er Benestad ikke urolig for valgkampen.

– Bispedømmenes lister skal gjenspeile bredde, så vi er fornøyd med å ha 76 kandidater. Får vi inn halvparten av disse så er vi godt fornøyd, sier han.

Benestad minner om at det også skal velges prester og andre kirkeansatte til Kirkemøtet, og har derfor tro på flertall i ekteskapssaken.

– Dessuten vil mange av de 95 kandidatene som ønsker likekjønnet vigsel gå over til Åpen folkekirkes lister. Dermed vil vi få et klart flertall på nominasjonskomiteenes egne lister, tror Benestad.

– Vil forenkle

Marianne H. Brekken er nestleder i Åpen folkekirke.

– Hva synes du om bispedømmenes lister der 95 sier ja og 76 sier nei til likekjønnet vigsel?

– Det viser at nominasjonskomiteen har fulgt kravene om å lage lister med kirkepolitisk bredde.

– Er det en liten seier for dere at 95 kandidater deler Åpen folkekirkes vigselssyn?

– I dette spørsmålet er Den norske kirke delt på midten. Det er ikke viktig å vinne flertall på nominasjonslistene til bispedømmene.

Brekken bekrefter at flere fra bispedømmelistene vil gå over til Åpen folkekirkes lister.

– Det vil være noen, men ikke noe ras.

– En del av strategien til Åpen folkekirke er å stille med egen liste. Er dere sikker på at det vil lønne seg?

– Her kan man spekulere mye, men dette valgregelverket er ikke prøvd ut ennå. Derfor blir det spennende å se. Kirkevalget har et komplisert regelverk. Vi er ute etter å gjøre det enklere for de som skal gå til stemmeurnene. Med en egen liste kan folk vite at kandidatene står for Åpen folkekirkes plattform.

– Et eksperiment

Øivind Benestad er spent på hvordan Åpen folkekirkes strategi slår ut.

– Har Åpen folkekirke et forsprang når de stiller egne lister i ni bispedømmer?

– Nei, jeg tror også vi kunne klart det. Å stille egne lister i så mange bispedømmer er et eksperiment fra Åpen folkekirkes side. Det blir veldig spennende å se om det blir en vellykket strategi.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter