Nyheter

30 prosent flere ble drept i krig og konflikt

Én årsak er at flere bygger identiteten sin på religiøs tro og i sekter.

I de 20 mest dødelige konfliktene økte antallet drepte i fjor med 35.000 mennesker – til totalt 163.500. Det betyr en økning på over 28 prosent fra 2013. Trolig har ikke dødstallene vært høyere på denne siden av tusen­årsskiftet.

Klart verst var Syria-krigen med over 76.000 drepte. Det er ikke langt unna havparten av totalen på 163.500 dødsofre, ifølge beregninger gjort av tenketanken Project for the Study of the 21st Century (PS21).

Påfallende mange av de mest voldelige konfliktene involverer ytterliggående islamistiske grupper, med Den islamske staten (IS), Taliban, Boko Haram og ulike avdelinger av al-Qaida som de verste. Flere av disse har relativt få medlemmer som står bak svært mye terror og død av tildels særdeles grotesk art.

Professor Jack Goldstone ved George Mason University som sitter i den internasjonale rådgivningsgruppen til PS21, påpeker at voldsøkningen skjer i et relativt begrenset antall konfliktområder:

– Økningen skjer ikke på grunn av en kamp mellom sivilisasjoner slik Samuel Huntington har framholdt. De største tapstallene skjer i konflikter innenfor den muslimske verden, og innenfor den russiskortodokse verden, påpeker Goldstone.

Religiøs bakgrunn

Goldstone trekker fram tre viktige drivkrefter til økningen:

• En oppblomstring av religion som sentral faktor for personlig og sosial identitetsskaping. Det har blant annet ført til en voldsom sekterisk kamp mellom religiøse grupperinger som vil kontrollere samfunnsliv og territorier i Libya, Jemen, Syria, Irak, Bahrain og Nigeria. Hovedsakelig er dette sunnimuslimer mot sjiamuslimer.

• Religiøs identitetsskaping og ideologi ligger også bak konflikten mellom på den ene siden å ville organisere samfunnet primært etter religiøse oppfatninger og hellige skrifter, og på den andre siden et samfunnsideal som er sekulært og individualistisk, der religionsutøvelsen er frivillig og skal holdes atskilt fra samfunnets legale og organisatoriske rammeverk. I vestlige land kjempes det stort sett med fredelige midler i konfliktsaker som abort og homofilt ekteskap, mens ekstreme religiøse krefter i land som Pakistan, Somalia, Afghanistan og Egypt tyr til terror for å bekjempe sekularisme.

• Den tredje faktoren bak økende vold er ifølge Goldstone konflikten innenfor de få gjenværende multinasjonale imperiene, i en dragkamp mellom sentral kontroll og undertrykket nasjonalisme. Eksempler er konflikter mellom den russiske staten og Tsjetsjenia, Dagestan og det siste året Ukraina. I Kina er det protester fra minoriteter i Xinjiang og Tibet, mens det i det delte Sudan er interne konflikter både i nord og sør.

Klikk på et land for å få opp tall, bilde og opplysninger. Se kartet i full bredde her.

(Artikkelen fortsetter nedenfor)

Nigeria og Irak

Selv om Syria dominerer listen over antall drepte, var den prosentmessig verste utviklingen i fjor i Nigeria, som på grunn av de ekstreme islamistene i Boko Haram hadde langt over en dobling i antallet dødsofre, til 11.500.

I Irak ble dødstallene ble mer enn doblet til over 21.000, hovedsakelig på grunn av den blodige framgangen til IS. Verdens tredje blodigste konflikt – Afghanistan – hadde en økning på nær 50 prosent med over 14.500 døde.

Ifølge studien var det 10 konflikter som hadde mer enn 1.000 drepte i 2013. Dette økte markant til 14 konflikter i fjor. Midtøsten og Afrika dominerer listen. Med 4.700 drepte er Ukraina eneste land utenfor disse regionene med over 1.000 drepte i 2014.

Direktør Peter Apps i PS21 påpeker at det er svært vanskelig å beregne nøyaktige tapstall i verdens konflikter:

– Mange av våre anslag er sannsynligvis for lave. Det viktige er imidlertid at når vi sammenligner data for 2013 og 2014, så ser vi en svært signifikant og bekymringsfull økning.

Tallene fra den London- og Washington-baserte tenketanken bekrefter en trend som ble påvist av det Australia- og USA-baserte Institute for Economics and Peace i fjor. Deres rapport viser en jevn nedgang i verdensfreden og økning av konfliktrelatert vold hvert år siden 2007, med en spesielt kraftig forverring siden 2010.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter