Nyheter

– Må melde seg inn selv

Kulturdepartementet gir klar melding: Medlemmer i trossamfunn må melde seg inn selv.

Oslo katolske bispedømme nektet mandag for at innmeldingen av over 55.000 personer som de antok var katolikker, var ulovlig. De viste blant annet til praksisen hos de nordiske folkekirkene i Norge: De får medlemslistene sine fra moderkirkene, basert på medlemmer som har flyttet til Norge.

Men meldingen fra Kulturdepartementet er klar: «Krav om personlig innmelding gjelder», skriver de i en redegjørelse
til Vårt Land. Departementet ­bekrefter dermed det juridisk direktør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Merethe Helstad, sa da Vårt Land skrev om den Svenske kyrkans norske avdeling:

– Det er ikke lov å overføre medlemmer fra moderkirken, verken for katolikker eller svensker, sa fylkesmannen da Vårt Land omtalte praksisen til Margaretaförsamlingen, Svenska kyrkans avdeling i Norge.

LES OGSÅ: Den katolske kirke står på sitt

Ba om straff

I departementets rundskriv om tilskudd til trossamfunnene står det at «For at en person skal kunne bli registrert som tilhørende et trossamfunn utenfor Den norske kirke etter trossamfunnsloven, må vedkommende selv melde seg inn eller bli innmeldt av foreldrene eller vergen hvis han/hun er ­under 15 år.» Men denne formuleringen er ny av året.

– Det kan virke som om denne formuleringen er snekret for å ramme praksisen til Den katolske kirke, sa Thor Gardarsson til Vårt Land.

Han er advokat tilknyttet den islandske menigheten i Norge. Også den søker offentlig tilskudd basert på medlemslistene den får fra kirken på Island.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Ba om straff

Ifølge Kulturdepartementet ble punktet om selvinnmelding lagt inn i rundskrivet etter at kulturminister Thorhild Widvey i desember i fjor fikk spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen om medlemspraksisen til Den katolske kirke:

«Hvordan vil statsråden medvirke til at tros- og livssynssamfunn som jukser med medlemsregisteret … straffes økonomisk for å unngå at andre tros- og livssynssamfunn også opererer med feilaktige medlemslister og slik påberoper seg en for stor økonomisk støtte fra fellesskapet?» spurte han.

«Trossamfunn som opptrer i strid med loven, kan miste retten til å kreve tilskudd og andre lovbestemte rettigheter og plikter hvis det etter advarsel fra Fylkesmannen ikke blir slutt på lovstridighetene eller det dreier seg om særlig grove forhold. Dersom saken dreier seg om at trossamfunnet urettmessig har krevd og fått tilskudd for personer som ikke har meldt seg inn, kan det i tillegg være aktuelt å vurdere om det er grunn til å kreve tilbakebetalt tilskudd,» svarte kulturministeren.

«Jeg vil vurdere om det bør iverksettes andre tiltak for å sikre lovmessig medlemsregistrering i trossamfunnene, herunder om det er behov for å gi samfunnene ytterligere veiledning om regelverket.»

LES OGSÅ: Svenska kyrkan i Norge fikk millioner uten innmelding

Ny vurdering

– Jeg registrerer at Oslo katolske bispedømme­ selv bruker ordene «diskutabelt» og «lite betryggende» om sin egen praksis. Men vi vil foreta en ny, juridisk vurdering av lovverket basert på de innvendinger som er kommet fram, sier statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvåg.

Borgundvåg vil likevel ikke gå inn på enkeltsakene i de nordiske kirkene og Den katolske kirke.

– Vi er kjent med at Fylkesmannen skal ha møter med de tre nordiske folkekirkene. Vi er ankeinstans for sakene som er til behandling hos Fylkesmannen. Det vil derfor være uryddig om jeg uttaler meg konkret om praksisen til disse trossamfunnene, sier han.

Fikk aksept

Han gir likevel de nordiske kirkene rett i en ting:

– Det er riktig at de nordiske­ kirkene i 2006, da loven ble endret, fikk en aksept for at de slapp å kontakte medlemmene de allerede hadde, men det ble ikke gitt signaler den gang om hvordan medlemsregistrene skulle oppdateres.

Kulturdepartementet vil også vurdere om lovverket må endres.

– Det er tydelig at vi må vurdere et enklere lovverk. Det har de aktuelle sakene vist, sier han.

Står på sitt

Oslo katolske ­bispedømme står fast på at de ikke gjorde noe ulovlig da de søkte støtte for katolikker som ikke hadde meldt seg inn selv.

– Vi viser til vår rapport. Vårt syn på lovverket er begrunnet og rettslig forankret. Vi antar at KUD på tilsvarende måte vil begrunne sitt syn gjennom en forankring i de relevante rettskilder. Inntil dette skjer, har vi ikke mer å tilføye, skriver fungerende ­administrasjonsleder i Oslo ­katolske bispedømme, Lisa Wade, i en tekstmelding.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter