Nyheter

Avviser medlemsjuks

Oslo katolske bispedømme mener de ikke har jukset til seg statsstøtte. Men vedgår bruk av «diskutabel metode».

Bispedømmet mener innrapportering av medlemmer «er innenfor «om lag-prinsippet» som gjelder for tilskuddordningen som helhet». Dette skriver de i en rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som legges fram mandag.

Administrasjonsleder Lisa Wade i Oslo katolske bispedømme (OKB) og OKBs innleide juridiske rådgiver, advokat Kjell-Clement Ludvigsen fra Arntzen de Besche, oppsummerer medlemssaken slik:

OKB har ikke gjort noe ulovlig, men det er brukt en metode som er «diskutabel» og «lite betryggende».

– Dette beklager vi, sier Wade

For å få katolske innvandrere inn i sitt medlemsregister og få offentlig støtte for disse, tok Den katolske kirke i bruk telefonkatalogen og andre tilgjengelige registre. Personer med navn som tydet på at de kom fra et katolsk land, ble oppført som medlemmer.

Metoden hadde en nøyaktig på 85 prosent, mener OKB.

«Uklart» lovverk

Advokat Kjell-Clement Ludvigsen mener OKB ikke har gjort noe ulovlig da personer ikke ble medlem som følge av egeninnmelding, men som følge av at OKB fant fram til disse og registrerte dem.

Ludvigsen støtter seg blant annet på at Den norske kirke brukte folkeregisteret da man opprettet et sentralt medlemsregister, selv om man visste at det ville bli feilregistreringer – opp mot 100.000 feilregistrerte medlemmer.

– Lovverket på dette området er uklart, mener Ludvigsen. Han peker på at trossamfunnsloven fra 1969 er fra «en annen tid».

Advokaten sier at loven ikke legger opp til «millimeternøyaktighet», men bruker «om lag-prinsippet». Han bestrider at lovverket eksplisitt sier at medlemmer av et trossamfunn må melde seg inn selv.

10.000 nye medlemmer

I rapporten forteller OKB at gjennomgangen av medlemsmassen forteller dette per 16. mars:

• ca. 130.000 bekrefta medlemmer.

• 17.212 uavklarte medlemmer.

• 5.288 avkreftede medlemmer.

OKB sier de har krevd statstilskudd for 118.237 medlemmer, mens de uavklarte er medlemmer OKB ikke har fått kontakt med per 13. mars. Avkreftede medlemmer er personer, for det meste katolikker, som ikke ønsker å være medlem av OKB.

Rapporten er laget etter at OKB har gått gjennom 65.000 registreringer i perioden 2010-2014.

Til de som er blitt meldt inn mot sin vilje, har administrasjonsleder Lisa Wade i OKB denne meldingen:

– Unnskyld.

Gjennomgangen viser at OKB har 10.000 flere medlemmer enn tidligere registrert. Dette viser at OKB har søkt støtte for færre medlemmer enn det man faktisk har, mener administrasjonsleder Wade.

Sterk vekst

De siste åtte årene har Den katolske kirke i Norge hatt en enorm medlemsvekst, fra 46.640 i 2006 til 140.109 i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Vi har langt flere katolikker i Norge enn de som står i våre registre, sier Wade.

Siden 2010 har Den katolske kirke registrert alle som kom fra hovedsaklig katolske land som medlemmer. De har blant annet benyttet telefonkatalogen som kilde. Ifølge en ansatt ved bispedømme er i overkant av 67.000 «blitt lagt inn i registeret vårt av fem personer som vi vet alle i større eller mindre grad har benyttet telefonkatalogen som en av kildene.»

50 millioner

– Lovstridig praksis, har Fylkesmannen i Oslo og Akershus slått fast, og pålagt Den katolske kirke å rydde opp. De har også anmeldt OKB til politiet for å ha søkt støtte for personer som ikke har meldt seg inn selv.

På bakgrunn av en anmeldelse fra en ansatt i bispedømmet, tok politiet ut siktelse mot biskop Bernt Eidsvig, økonom Thuan Cong Pham og bispedømmet. Siktelsen er alvorlig: bedrageri av 50 millioner kroner.

Biskop Bernt Eidsvig har innrømmet at han ble gjort klar over praksisen allerede i 2012. Han skjønte allerede den gang at praksisen var «problematisk», men fikk ikke stoppet den.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Jeg var nok for lite bestemt i måten å gjøre det på, sa han til Vårt Land i februar.

Innrømmet

Det hjalp heller ikke at Bisperådet i 2013 vedtok å avvikle praksisen, den fortsatte helt til høsten 2014 da Dagbladet avslørte den.

Biskop Eidsvig har ikke innrømmet at de skjønte at praksisen var lovstridig.

– Jeg kan ikke huske at ordet lovstridig ble brukt, men at praksisen var «vanskelig å forsvare» og «ikke forsvarlig» er ordene jeg husker, sa han til Vårt Land.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter