Nyheter

Biskop: Vi må betale mer skatt

– Høyere skatt gir ikke mer til fattige, sier Frp og Høyre.

Biskop Tor B. Jørgensen i Den norske kirke frykter velferdssamfunnet er i ferd med å smuldre og mener at forskjellene i Norge øker. Høyere skatt er et virkemiddel for å stanse utviklingen, mener han.

«Det er en moralsk ulykke at det skal være et poeng å betale minst mulig skatt. Fellesgodene er avhengig av en grunnleggende samfunnskontrakt… Vår kirke bør tale klart og tydelig for at vi må betale mer skatt og mest på dem som har mest», skriver biskopen i Sør-Hålogaland i en kronikk i dagens Vårt Land.

Teksten er et sammendrag av et større foredrag han skal holde i forbindelse med Bispemøtet i dag.

– Skattepolitikk er kanskje en av de viktigste markørene for hvor på høyre-venstre-aksen man befinner seg. Er det ikke farlig for en biskop å være så tydelig?

– Jeg er i utgangspunktet ikke opptatt av hvor på den politiske aksen min utfordring treffer. Mitt mål er å stå opp for fellesgodene som trygghet og relativ likhet. Skatt er et verktøy som gir samfunnet mulighet til å fordele ressurser, svarer Tor B. Jørgensen.

LES MER: Biskopenes syn på skattenivået

«Undergraver»

Biskopen sier han er skeptisk til politikk som handler om å få flest mulig skattelettelser.

– De politiske grepene som nå gjøres, er med på å undergrave likhetstanken og velferdsstaten, forklarer biskopen.

– Høyresiden er jo ikke imot fattigdomsbekjempelse, men mener at høyere skatt ikke er et virkemiddel – at skatt heller begrenser vekst, som igjen er viktig for å bevare veldferdsstaten. Hva svarer du på det?

– Jeg er ingen fagøkonom. Jeg støtter meg til rapporter fra økonom Thomas Piketty og OECD som sier at forskjellene i verden øker. Min enkle logikk er at løsningen ikke er et lavere skattenivå, men at skatt vil være et virkemiddel for å motvirke forskjellene, sier han

– Kirken, og du, har allerede fått mye kjeft for å støte bort medlemmer ved å være for politiske. Denne kronikken vil vel ikke dempe denne kritikken?

– Det må være mulig å påpeke utfordringene vi står overfor. Så må det enkelte kirkemedlem og borger reflektere over hva som skjer i eget parti. Husk at statsminister og høyreleder Erna Solberg også peker på behovet for en velferdsstat, sier han.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Betale med glede

– Er du forresten klar over hvor mye du selv betaler i skatt?

– Nei

– Over 40 prosent av skattbar inntekt. Er det akseptabelt?

– Jeg vil gjerne snu på det: Vi må gjøre det til et gode å bidra til samfunnet, at vi betaler vår skatt med glede. Jeg ville ikke hatt problemer med at skattenivået på en inntekt av min størrelse var høyere. Vi som tjener godt må også betale en prosentvis høyere andel, sier han.

– Mangler kunnskap

– Med all respekt, her har biskopen gått seg vill! Hvor har han det fra at folk vil betale minst mulig skatt? I hvert fall ikke fra oss, svarer Svein Flåtten, finanspolitisk talsmann for Høyre.

Flåtten har stor respekt for Jørgensens engasjement for de fattige, og ønsker ham gjerne velkommen i samfunnsdebatten.

– Han må ikke legge bånd på seg fordi han er geistlig, men en nyttig debatt får vi helst med basis i god kunnskap, sier Flåtten.

Han mener at arbeidsplasser er det viktigste virkemiddelet for å utligne forskjeller, ikke skatt.

– Da får folk en selvstendighet og trygghet som gir et trygt liv og med vårt gode velferdssamfunn som fundament om noe skjer, sier han.

Han mener at lavere personskatt og næringsskatt vil stimulere bedrifter til å utvide, og investorer til å skape nye.

– Derfor rakner ikke velferdssamfunnet ved at skatter for bedrifter og enkeltpersoner reduseres. Tvert imot. Det skaper flere arbeidsplasser, som igjen gir flere mulighet til å greie seg selv.

– Høy skattemoral

Heller ikke Fremskrittspartiet føler seg truffet av Jørgensens kritikk.

– Jeg tror biskopen skal være forsiktig med slike bastante påstander. Det er ingen automatikk i at det å betale mer skatt fører til at de fattige får mer, sier Hans Andreas Limi, skattepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.

Han kjenner seg ikke igjen i Jørgensens beskrivelse av at folk ønsker å betale minst mulig.

– Vi har en høy skattemoral i Norge. Det viktige er at nivået oppfattes rettferdig, at man får noe igjen for det. Vi er nødt til å betale skatt for å ivareta den offentlige velferden. Utfordringen for oss som politikere er å forvalte disse midlene på en effektiv måte. Her har vi mye å hente, sier

Limi mener fattigdom best bekjempes ved at folk gis mulighet til å leve av egen inntekt. Da trengs det arbeidsplasser og et skattenivå som stimulerer til arbeidslyst.

– Det skal lønne seg å jobbe og stå på.

Plikt til å mene

Tidligere stortingsrepresentant og ordfører for Høyre, Jan Olav Olsen, nå leder for Agder og Telemark bispedømmeråd, støtter at Jørgensen engasjerer seg.

– Jeg er uenig i Tor B. Jørgensen i mange ting, men kirken og dens ledere har plikt til å uttale seg om samfunnsspørsmål, særlig forvaltning av ressursene. Røsten må heves, og den er verdt å lytte til, sier han.

Olsen er likevel ikke med på Jørgensens premiss om at høyresiden arbeider for lavest mulig skatt.

– Jeg står på en verdikonservativ plattform. Skatt er nødvendig for omfordeling og for å finansiere oppgaver som skole og helse, men den må føles rettferdig, sier han.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter