Nyheter

Pensjonist mot sin vilje

Tor B. Jørgensen vil heve pensjonsalderen for prester og biskoper. Fagforeningen sier nei.

– For min egen del kunne jeg gjerne tenkt meg å fortsette til jeg var 72 eller kanskje 75 år, hvis helsa og humøret fortsatt er på stell, sier biskopen i Sør-Hålogaland.

Tor B. Jørgensen fyller 70 år 27. desember 2015 og skal da ­etter dagens arbeidsmiljølov fratre etter nær ni års som ­biskop i nord.

– Jeg håper lovgiverne vil heve aldersgrensen i arbeidslivet fra dagens 70 år. Det kan åpne for at både biskoper, prester og andre kirkelige medarbeidere fortsetter­ lengre i sine ansettelser, og det kan hjelpe kirken i en krevende personellsituasjon, sier Jørgensen til Vårt Land.

LES OGSÅ: Tar oppgjør med økende alkoholbruk

Skeptisk fagforening

Lederen i Presteforeningen (PF), Gunnar Mindestrømmen, er skeptisk:

– Jørgensen virker både vital og dyktig i jobben, men jeg vil selvsagt ikke kommentere hans tilfelle. Men generelt tror jeg ikke en slik endring vil løse kirkens store rekrutteringsutfordringer fremover, sier fagforenings­lederen.

Mindestrømmen er opptatt av at prester skal få en verdig avslutning i arbeidslivet:

– For noen er det bra for dem selv og kirkene at de ikke fortsetter. Det er en utfordring at folk selv ikke alltid ser det samme bildet som omgivelsene gjør. Det kan føre til en uverdig avskjed ­etter en lang og god preste­tjeneste, påpeker PF-lederen.

Regjeringen vil heve

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) kunngjorde i november at regjeringen ønsker å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 75 år. I første omgang skal grensen heves til 72 år. Målet er å få lovendringen vedtatt i Stortinget før sommeren 2015. 

LO er svært negative og påpeker at de færreste klarer å stå i arbeid til de fyller 67.

LES OGSÅ: – Utroskap forekommer i norsk kirkeliv også i vår tid

Regjeringens foreslåtte endring var utgangspunktet for at Avisa Nordland spurte biskopen i Bodø om hvordan han ser på forslaget og sin egen pensjonering. Tor B. Jørgensen legger ikke skjul på at han ville ha vurdert å fortsette i jobben, hvis endringene i arbeidsmiljøloven hadde kommet tidligere.

– Endringene i loven kommer for sent for mitt vedkommende, sier han.

– Alder er relativt. Mange ­eldre kan gjøre en god jobb. Hvis det hadde vært mulig, ville jeg ha vurdert å jobbe både to og fem år til.

Sender avskjedssøknad

Til Vårt Land sier Jørgensen at han i løpet av de nærmeste dager ­eller uker kommer til å sende sin ­avskjedssøknad til Kulturdepartementet. Han kommer sannsynligvis til å ha sin formelle avskjed i Bodø domkirke i november.

Jørgensen regner seg absolutt ikke som «ferdig».

– Alder er noe annet i dag enn det var for en generasjon siden. Livsforhold og helse er anner­ledes og gjør at man kan være arbeidsdyktig og gjøre en innsats lenger enn før. Men selvsagt må vi også med ydmykhet innse at vår tid kan være over, sier biskopen - vel vitende at livet og helsa fort kan endre seg.

«Strålende»

Jørgensen synes det hadde vært «strålende» å få fortsette som biskop, blant ­annet for å delta i Bodøs byjubileum i 2016, i reformasjons­jubileet i 2017 og i sluttføringen av de kompliserte organisatoriske og økonomiske prosessene når båndene mellom staten og kirken de nærmeste årene skal nøstes fra hverandre.

LES OGSÅ: Kirkens miljøkamp får stryk

Presteforeningsleder Gunnar Mindestrømmen sier at staten som arbeidsgiver er konsekvent på dagens 70-årsgrense.

– Samtidig ser vi at mange prester gjør en god og viktig vikarprest-tjeneste etter oppnådd pensjonsalder. Det er fint. Men å stå lenger i en fast prestestilling er noe helt annet, mener han.

Skeptisk

Mindestrømmen er skeptisk til regjeringens forslag om å heve aldersgrensen til 72 år, og i neste omgang til 75 år.

– Hvorfor er du skeptisk?

– En slik hevet aldersgrense kan skape økt press og forventninger i arbeidslivet til om folk skal stå i jobb til man er mange og sytti år. Det er jeg kritisk til, svarer Presteforeningens leder.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter