Nyheter

Varsler kamp om julegudstjenester i barnehagene

Foreldre klager på at barn blir tatt med i kirken uten at de får beskjed. – Ikke greit, sier biskop.

– Det er en voksende gruppe foreldre som ikke ønsker at deres barn skal ha direkte kontakt med kirken, sier Halvor Nordhaug.

Den norske kirkes biskop i Bjørgvin tror kampen om julegudstjenester i fremtiden vil stå i barnehagene.

Han mener mange foreldre i dag ønsker undervisning om religioner velkommen, men kirkebesøk ser de på som ren forkynnelse.

– Og det er klart, det er jo et element av forkynnelse i slike besøk. Derfor må det være muligheter for å søke fritak, sier biskopen.

LES MER: 7 av 10 vil ha skolegudstjenester

Ønsker bedre informasjon

Human-Etisk Forbund i Hordaland melder om flere klager fra nettopp barnehageforeldre.

– Disse foreldrene opplever blant annet at det er barna selv som har informert dem om at de har vært i kirken, sier organisasjonssekretær Magnhild Bøe-Hansen.

LES MER: Rådmann vil kreve påmelding til skolegudstjenester

Hun sier hun hittil i år har fått flere henvendelser enn tidligere fra frustrerte foreldre som enten ikke har fått informasjon om at barnhagen skal i kirken eller de ikke har fått tilbud om et likeverdig alternativ. I tillegg kjenner hun til to foreldre som har klaget formelt til kommunen om juletilbudet deres kommunale barnehage tilbyr. Det er første gang hun har fått kjennskap til slike formelle klager.

Hun presisere at dette gjelder kommunale barnehager, siden private har andre rammeplaner.

LES MER: KrF-politiker reagerer mot angrep på skolers markering av kristne juletradisjoner

Etterlyser mer konkrete retningslinjer

Biskop Nordhaug synes dette er ugreit.

– Alle foreldre har rett på god informasjon om hva som skal foregå i kirken på forhånd. I tillegg må de barna som ikke deltar få et godt alternativ.

LES MER: Vestlige land splittet om skolegudstjenester

Rammeplanen for barnehager er mer vage enn skolens retningslinjer på dette området, og nevner ikke gudstjenestebesøk spesifikt. Den anbefaler et godt samarbeid med lokalsamfunnet, deriblant menigheter. Barnehagen har også plikt til å lære barna om verdier forankret i kristen og humanistisk arv og tradisjon, men det enkelte barns og de enkelte foreldres integritet skal respekteres (se faktaboks).

LES MER: Vil avskaffe skolegudstjenesten

Bøe Hansen i Human-Etisk Forbund skulle gjerne sett at barnehagene kunne fått mer konkrete retningslinjer å forholde seg til. Biskop Nordhaug er enig.

– Det burde finnes mer spesifikke retningslinjer som instruerer barnehagene i hvordan de skal informere om kirkebesøk og alternative opplegg.

LES MER: Røe Isaksen: Skoler må få arrangere skolegudstjenester før jul

Mer bevisste foreldre

Bøe Hansen mener barnehager er mindre oppmerksomme enn skoler på at de skal informere godt og ha et alternativt tilbud.

– Hvorfor mener du det er kommet flere klager i år?

– Jeg tror folk er blitt mer bevisst på rettigheter og at det skal være tilfredsstillende alternativer.

HEF har i flere år drevet aktivt informasjonsarbeid overfor skoler, men har så langt ikke gjort fremstøt i barnehager.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Litt splittelse umulig

Biskopen mener målet må være at kirkebesøk skal virke minst mulig splittende, og spesielt for barnehagebarn som er så små at de ikke forstår hvorfor noen ikke kan være med.

– Men det vil alltid være et element av splittelse på dette området. Slik er realiteten i vårt samfunn, sier Halvor Nordhaug.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter