Nyheter

Konvertitt mener paven er oppskrytt

Katolikken og teologiprofessoren Ola Tjørhom mener at pave Frans har fått et ufortjent godt rykte.

– Mange tror og tenker at alle problemene er borte som ved en tryllestav med den nye paven. Han representerer utvilsomt en forbedring. Men han står for en klart konservativ trosforståelse. Det overgår min forstand at dette ikke går opp for den liberale offentlighet som applauderer pave Frans.

Det sa Tjørhom da hans nye bok «Fornyelsen som forsvant» ble presentert på Cappelen Damm Akademisk forlags såkalte «Akademisk frokost» onsdag.

Tjørhom, mangeårig professor ved den lutherske Misjonshøgskolen – Det Norske Misjonsselskaps flaggskip i Stavanger - konverterte til Den katolske kirke i 2003. 11 år senere gir han ut en bok med massiv kritikk av denne kirkens historie og nåtid.

LES OGSÅ: Pave: Dialog er løsningen

I boka skriver Tjørhom: «Det forundrer meg at liberale ikke-katolikker også biter på og overser de konservative holdningene til Frans i livsstilsspørsmål, samlivsetikken og synet på kvinner. Aller mest forbløffende er det at sekulære medier har lagt de kritiske perspektivene på hylla.»

– Dyp krise

– Mitt hovedanliggende er at Den katolske kirke befinner seg i dyp og alvorlig krise. Kirken preges av nostalgi og av at dens ledelse er livredd for forandring. Kirke trenger en reformasjon, oppsummerte Tjørhom på frokostmøtet der supportere og kritikere kom til orde.

Høy temperatur ble det særlig da Haavar Simon Nilsen, dominikaner-pater og en av Den katolske kirkes mest fremskutte profiler i Norge, angrep konvertitten og hans bok:

– Altfor enkelt plott

– Plottet i boka er veldig enkelt. Altfor enkelt. Mitt ankepunkt er at dette kommer ut som en akademisk bok. Tjørhom må gjerne ha sine meninger og sin leserkrets. Men denne boka er mye mer preget av personlige meninger enn av å være en bok innen akademia, mente pater Nilsen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Privat synsing

Til dette repliserte Ola Tjørhom:

– Det du sier er nok representativt for Den katolske kirke i Norge. Men jeg blir støtt av å høre at dette er privat synsing. Jeg skjønner at faktaene i min bok er sjenerende for deg, men jeg tror det er klokt å prøve å forholde seg til dem. Prøv det, oppfordret Tjørhom.

Han fikk støtte fra en annen katolikk og teologiprofessor emeritus, Kari Elisabeth Børresen:

– Denne boka vitner om veldig solid research, oppsummerte hun.

Men den pensjonerte professoren fra Teologisk fakultet i Oslo hadde også innvendinger til Tjørhoms historieskriving.

Vendepunktet

I den nye boka er pave Johannes XXIII og hans initiativ til det 2. vatikankonsil tidlig på 1960-tallet, beskrevet som det store vendepunktet i Den katolske kirke.

– Det 2. vatikankonsil førte til en revolusjon i katolsk liv, nesten like omfattende som 1500-tallets reformasjon: En ny, økumenisk åpenhet til andre kirker, en reform av messefeiringen og en justering av kirkens forhold til den moderne verden. Etter det 2. vatikankonsil kunne man puste friere i kirken. Men fra begynnelsen av 70-tallet ble bremsene satt på. Antimodernismen og katolske tradisjonalister gjorde et ettertrykkelig comeback, oppsummerte Ola Tjørhom på «Akademisk frokost».

Kari Elisabeth Børresen mente at hans bok «har en veldig tendens til overvurdering av det 2. vatikankonsil» og dets betydning.

LES OGSÅ: Paven har bedt ham rydde opp i Vatikanet

Hun sa seg derimot enig i Tjørhoms sterkt kritiske vurdering av de siste pavene.

– Du har en glimrende analyse av pave Frans. Han rydder opp i finansskandalene og gjør en del med pedofilisaken. Under hans ledelse har vi sett en tendens til litt mindre indre sensur, men elles er det stort sett fromt snakk, mente Børresen.

Polemisk

Ola Tjørhoms nye bok, som ble anmeldt i Vårt Land tirsdag av Eirik Steenhoff, lederen i Katolsk studentlag, rommer også sterk polemisk omtale av fenomener og personer i det katolske miljøet i Norge.

– Glem det som står om norsk katolisisme! Du har rett i det du skriver om «lutherske asylanter», men det er ikke verdt å bruke trykksverte på de katolske bloggerne, bemerket Kari Elisabeth Børresen og tilføyde:

– Vi fornuftige, rødvinskatolikker finnes, og vi har stor innflytelse i kirken vår.

LES OGSÅ: Katolsk toppmøte droppet honnørord om homofile

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter