Nyheter

Trives med statskirken

Langvarige politiske prosesser til tross: Bare 1 av 3 nordmenn opplever at stat og kirke er skilt.

Verken humanetikersjef Kristin Mile eller kirketopp Svein Arne Lindø er overrasket. Galluptallene stemmer godt overens med vurderingene folk på gata gir utrykk for:

– Nei, vi har fortsatt en statskirke i Norge. Jeg opplever at kirken er en slags høringsinnstans for staten. Om noe skal endres i staten, spørres kirken. Og det synes jeg er veldig fint, sier Arild Robbeng fra Hobøl.

Klara Stebel, en svensk økonomistudent som har bodd i Norge det siste året, opplever at «stat og kirke er sammen».

Hvordan da, tenker du?

Jeg tenker på all tradisjonen som knytter seg til kirken. At skoleavslutninger legges til kirkene og at folk begraves, gifter seg og blir døpt der, svarer Stebel.

LES OGSÅ: Mer frihet, samme støtte

Grunnloven

21. mai 2012 vedtok Stortinget grunnlovsendringer om forholdet mellom staten og Den norske kirke. Endringene innebar at den evangelisk-lutherske lære ikke lenger skal være statsreligion i Norge. Men samtidig kom det inn en ny paragraf om at Den norske kirke «forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten», samtidig som andre tros- og livssynssamfunn skal «understøttes paa lige Linje».

Norstat har på oppdrag fra Human-Etisk Forbund foretatt en undersøkelse der 1.000 nordmenn er spurt om de «opplever at kirke og stat er skilt i Norge». 34 prosent av de spurte svarer ja, 50 prosent nei – og 16 prosent «vet ikke».

LES OGSÅ: Utlendinger avverger norsk prestekrise

– Interessant

Størst meningsforskjell er det mellom folk i hovedstaden og de som bor på landsbygda. Bare 26 prosent av bygdefolket svarer ja til at stat og kirke nå er skilt, mens tilsvarende prosentandel blant Oslo-folk er 43. Blant folk over 50 år svarer 60 prosent nei, mot bare 30 prosent av dem under 30 år.

– Hvorfor har Human-Etisk Forbund gjennomført en undersøkelse for å få vite hva nordmenn mener om dette, generalsekretær Kristin Mile?

– Fordi vi synes det er interessant hvordan folk opplever endringene som har skjedd. Vi er mange som opplever at vi fortsatt har en statskirke i Norge, selv om det i offentlig debatt stadig snakkes om at staten og kirken nå har inngått skilsmisse.

– Flertallet i undersøkelsen mener det samme som Human-Etisk Forbund om dette?

– Ja, og det synes vi selvsagt er bra. Men vi visste ikke på forhånd at vi ville får det resultatet, svarer Mile.

LES KOMMENTAREN: Den rause, tomme kirken

– Åpne prosesser

Den valgte topplederen i Den norske kirke, Svein Arne Lindø, ville svart som flertallet i undersøkelsen:

– Relasjonene mellom staten og kirken er endret, men det har ikke skjedd et skille mellom stat og kirke. Jeg opplever at det er en positiv begrunnelse for den særskilte grunnlovsbestemmelsen som gjør at det er spesielle bånd mellom Den norske kirke og staten.

– Blir det noen gang en fullstendig skilsmisse mellom staten og Den norske kirke?

– Det håper jeg ikke. Jeg ønsker fremdeles en grunnlovsforankret kirke, men kirken og politikerne har ønsket en skrittvis overføring av beslutningsmyndighet til kirken. Disse prosessene skal foregå i full åpenhet. Den kirkelige frigjøringsprosssen så langt har ikke ført til at det går an å si at «noen har tatt kirken fra meg», svarer Svein Arne Lindø.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Sp-jubel

Heller ikke Trygve Slagsvold Vedum, lederen i Senterpartiet som regnes som «statskirkens fremste forsvarer» i politikken, vil si at statskirkeordningen er avviklet. Det er han glad for:

– Kirken er akkurat den samme som den var før de vedtatte grunnlovsendringene. Relasjonen mellom stat og kirke er blitt løsere, men vi har heldigvis fortsatt en grunnlovsforankret kirke. Folk opplever i praksis bare én endring; at biskopene ikke lenger utnevnes i statsråd, og dette er ikke så viktig for folk flest, sier Slagsvold Vedum.

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund påpeker at statskirke-begrepet ikke er presist.

– Inntil grunnlovsendringene i 2012 hadde vi en statsreligion i Norge. Det har vi ikke lenger. Men da bestemmelsen om statens religion ble opphevet, fikk vi i stedet en grunnlovsparagraf som slår fast at den evangelisk-lutherske kirke skal være Norges folkekirke. Da klarer jeg ikke å forstå at man kan si at stat og kirke har skilt lag.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter