Nyheter

Mener spiritualiteten lever i naturen

– Nordmenn går i skogen for å tenke. Da må vi passe på den skogen, sier Anne Sender.

For sekretariatsleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og mangeårig forstander i Det mosaiske trossamfunn er det liten tvil om at klimaforhandlingene mest av alt handler om etiske og spirituelle verdier.

Sender mener forvalteransvaret for de verdiene ligger nedfelt i hennes jødiske tro:

– Det handler om hva slags liv vi skal forvalte. Hvordan skal vi prioritere? Hvem skal betale prisen? Hva skal vi bringe videre til neste generasjon? forklarer hun.

LES OGSÅ: Ser positivt på klimaforhandlinger i Lima

Kobler tro og natur

Forvalteransvaret deles også av andre trossamfunn. Også Rupinder Kaur, som tilhører en av Norges rundt 3000 sikher, argumenterer for at natur har en spirituell verdi:

– I vår hellige bok, Sri Guru Granth Sahib Ji, står det at Gud finnes i alle, og i en av våre hellige tekster står det at luften er vår guru, vann er vår far, og jorda er vår mor. De tre er knyttet sammen, og gir et grunnlag for å elske naturen og ta vare på den, sier Kaur når hun skal forklare klimaengasjementet sitt.

LES OGSÅ: – Det religiøse språket løfter klimakampen

Tro utfordrer politikk

Sammen med en rekke andre norske trossamfunn presser Sender og Kaur derfor på for å gi etiske spørsmål større plass i klimaforhandlingene. Forhandlingene startet denne uken i Perus hovedstad, Lima.

– Trossamfunnene har jobbet for klima i mange år, men lite har skjedd. Hjelper egentlig press fra trossamfunnene?

– Men kjære deg, hvis vi bare skal legge oss ned og tenke at vi ikke får gjort noe, da skjer det hvert fall ingen ting. Det er de små skritt som gjelder, svarer Anne Sender.

LES OGSÅ: Klima-ikon ute av forhandlingene

Etterlyser at regjeringen tar ansvar

Her må Norge må ta sin rettferdige del av ansvaret, mener Knut Refsdal, generalsekretær i Norges Kristne Råd.

– Våre etiske forpliktelser innebærer at vi må ta betydelige kutt i utslipp på hjemmebane, og at vi må gi mer penger til klimatiltak i fattige land, sier han, og får støtte fra Erling Pettersen, biskop i Stavanger bispedømme:

– Regjeringen har nå anledning til å vise at det samlede, politiske presset som er lagt på regjeringen i budsjettforhandlingene kan settes ut i praksis gjennom en offensiv holdning under forhandlingene i Lima, sier Pettersen.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter