Nyheter

Paven 
taper på 
sitt eget 
kontinent

Katolsk tro er på rask retur i Latin-Amerika. Mange blir pinsevenner og mer moralsk konservative enn katolikkene.

I løpet av få tiår er andelen ­katolikker i Latin-Amerika falt fra mer enn 90 prosent til ­under 70 prosent, viser en ny undersøk­else fra Pew Reserach.

LES MER: Ikke alt er hugget i stein

Argentinsk pave

Jubelen var stor i Latin-Amerika da den argentinske kardinalen Jorge Mario Bergoglio i mars 2013 ble valgt til ny pave, den første fra dette kontinentet. 77-åringen som tok pavenavnet Frans er på kort tid blitt en markert og folkekjær religiøs leder for Den katolske kirke. Men paven sliter med kirkens oppslutning på «hjemmebane».

Overgangen fra katolske kirkesamfunn til protestantiske og ikke-troende går raskt, spesielt i Nicaragua, Uruguay, Brasil og El Salvador. I disse landene er én av fire som vokste opp i katolske familier ikke lenger katolikker. De fleste av dem forlot katolisismen før de fylte 25 år.

Vinnerne på det religiøse markedet i Latin-Amerika er protestantiske kirker. Mens bare én av ti er oppvokst med protestantisk kirketilhørighet, regner nå to av ti latinamerikanere seg som protestanter. Det er også flere ikke-troende: 8 prosent er uten noen religiøs tilknytning – en dobbelt så stor andel som vokste opp i hjem uten trostilknytning.

LES MER: Nå tar paven sex-debatten

Mer karismatisk?

Minst en tredjedel av de som regner seg som protestanter har sin oppvekst knyttet til Den katolske kirke, og spørsmålet er hvorfor de har valgt en annen trosretning. Åtte av ti svarer at de ville ha en mer personlig tilknytning til Gud, mens sju av ti trekker fram at de foretrekker gudstjenestene i sine nye kirkesamfunn. Mange har søkt til såkalt karismatiske menigheter.

Seks av ti som har konvertert til protestantisk tro trekker fram et ønske om sterkere vektlegging av moral. På dette punktet bryter det latinamerikanske trosmønsteret med europeisk tradisjon. Selv om Den katolske kirke er kjent for sin motstand mot abort og ekteskap mellom personer av samme kjønn, er ­latinamerikanske katolikker mer liberale på disse områdene enn kontinentets protestanter.

LES MER: Pave Frans nr. 1 blant verdens ledere

Konservative. Protestantene er gjennomgående ivrigere kirkegjengere enn katolikkene i Latin-Amerika, mens selv blant de mest aktive kirkegjengerne i begge trossamfunnene er det litt større motstand mot abort og skilsmisser blant protestantene. Enda sterkere er motstanden blant protestantene mot homofil praksis, sex utenfor ekteskap og alkoholbruk.

Forklaringen på denne sosialt konservative holdningen finnes langt på vei i hvilke kirkesamfunn latinamerikanske protestanter foretrekker. De store vinnerne er pinsekirkene, som ikke minst i Brasil har hatt en eksplosiv vekst. Hele to av tre protestanter på kontinentet regner seg som pinsevenner.

LES MER: – Den katolske kirke har det mest fullkomne uttrykket for kristen enhet

Hjelpe fattige

Både katolikker og protestanter mener en viktig kristen dyd er å hjelpe de fattige, men har noe ulik tilnærming til hvordan. Mens protestantene i større grad enn katolikkene peker på at det er viktig å bringe troen til de fattige, er katolikkene mer tilbøyelige til å peke på sosialt arbeid som det viktigste for å hjelpe fattige.

Det er fortsatt utbredt tro på afrokaribiske, afrobrasilianske og urbefolkningers religion. Én av tre tror på « det onde øye», altså at noen kan kaste en forbannelse som gjør skade. To av ti tror på reinkarnasjon og heksekraft. I Mexico har seks av ti ofret mat, drikke, blomster eller vokslys til åndene.

Kan den argentinske paven endre flukten fra sitt eget kirkesamfunn? Et overveldende flertall av dagens katolikker ser positivt på pave Frans og mener han representerer et viktig skifte for kirken.

LES MER: En pave for folket

Pave Frans

Derimot er frafalne katolikker mer skeptisk til paven. Bare i Argentina og Uruguay ser majoriteten i denne gruppen positivt på pave Frans, som i sosiale spørsmål har en mer åpen og radikal tilnærming enn forgjengerne.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK OG TWITTER

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter