Nyheter

Paven 
taper på 
sitt eget 
kontinent

Katolsk tro er på rask retur i Latin-Amerika. Mange blir pinsevenner og mer moralsk konservative enn katolikkene.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter