Nyheter

Barns rettigheter forblir papirbestemmelser

Norge gjør ikke nok for de mest sårbare gruppene av barn, mener Redd Barna.

Norge gjør ikke nok for de mest sårbare gruppene av barn. Lovverket er godt, men politikken svikter, mener Redd Barna.

I år er det 25 år siden FNs barnekonvensjon ble vedtatt. I den forbindelse har Redd Barna gjennomgått alle merknader som FNs barnekomité gjennom årene har kommet med om Norges oppfølging av rettighetene i konvensjonen.

Konklusjonen er at Norge i stor grad har det juridiske på stell. Men det er ikke nok, mener organisasjonen.

– Norge er et godt land for barn å bo i, og deres juridiske rettigheter er godt ivaretatt. Men det mangler vilje til å etterleve lovverket overfor enkelte grupper av barn, sier Thale Skybak, nestleder i Redd Barnas Norgesprogram.

LES MER: 3 av 4 vil la barna klage til FN

Problemområder

I sin nye rapport identifiserer Redd Barna flere problemområder hvor FNs barnekomité gjentatte ganger har kritisert Norge, men hvor problemene ennå ikke er løst.

Ett av problemene har vært behandling av asylbarn.

– Der har vi fått gjentatt kritikk som ikke er blitt fulgt opp, blant annet om bo- og omsorgssituasjonen til enslige mindreårige asylsøkere, sier Skybak til NTB.

Enslige mindreårige asylsøkere kan bli boende flere år på asylmottak mens de venter på endelig vedtak. Men til tross for at de er i Norge alene, får de ikke oppfølging av barnevernet, som norske barn ville fått. Utlendingsmyndighetene har omsorgsansvaret alene, påpeker Redd Barna.

– Redd Barna mener dette er et problem som den norske regjeringen må ta på alvor. Asylbarna må ses som barn og ikke bare som asylsøkere, sier Skybak.

LES MER: Barn som opp­­holder seg ulovlig i Norge skal få helse­hjelp

Varierende tilbud

FN er også bekymret for at tjenestetilbudet som barn får, varierer fra kommune til kommune, understreker Redd Barna i sin rapport.

– Bekymringen gjelder spesielt de mest utsatte gruppene, som barn med funksjonsnedsettelser, barn som lever i fattigdom, barn som utsettes for vold og overgrep, og asylbarn, sier Skybak.

FNs barnekomité har ifølge Redd Barna anbefalt økt bruk av forpliktende nasjonale standarder som kommunene må følge, og større grad av øremerking av budsjettmidler.

Når regjeringen nå har varslet en kommunereform, er det ifølge Redd Barna usikkert hvordan det vil slå ut.

– Men det er viktig at hensynet til barna blir ivaretatt i denne prosessen. Regjeringen må tenke på barns beste, sier Skybak.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK OG TWITTER

Økende fattigdom

Redd Barna viser også til at antall barn som lever i fattigdom, har vært økende i Norge de siste årene. Situasjonen for disse er et spørsmål som FNs barnekomité flere ganger har tatt opp med Norge.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har andelen barn som lever i lavinntektsfamilier, økt fra 5 til 8 prosent i perioden fra 2002 til 2012. Lav inntekt er da definert som en inntekt under 60 prosent av medianen.

Fattigdom blant barn er likevel mindre utbredt i Norge enn i mange andre land.

– Norge er ett av landene som har færrest barn i lavinntektsfamilier, sier Skybak.

– Men vi må samtidig se på hvilke forutsetninger vi selv har for å innfri. Vi har store ressurser, sier hun.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter