Nyheter

Mer enn 700 barn ringte alarmtelefonen

– De fleste av barna vil ha råd og veiledning. Men for noen er det gått så langt at vi blir enige om å sende en melding til barnevernet for dem, sier Kristin Tobiassen, som svarer når barn og unge ringer alarmtelefonen.

I 2014 har mer enn 700 barn ringt alarmtelefonen for barn og unge. Det er flere enn noen gang tidligere og for første gang er det flere barn enn voksne som ringer.

– De voksne har gjerne en bekymring for et barn de kjenner. Når barn ringer gjelder det som regel dem selv. Noen av barna har aldri fortalt om dette til noen før, sier Kristin Tobiassen.

Hun er en av dem som tar telefonen når barna ringer etter hjelp. Hver kveld tar hun mellom 4 til 10 slike telefoner. Hun har snakket med barn som vil ta sitt eget liv, som lever med alkoholiserte foreldre, som blir slått, er deprimerte eller som har andre problemer hjemme.

– Vi er ikke barnevern eller politi, men barnas egen telefon, sier Tobiassen.

LES OGSÅ: Helse og sosialarbeid – landets farligste jobb

Ringer aldri

Barneombud Anne Lindboe er glad flere barn ringer selv for å fortelle om alvorlige problemer. Likevel er hun bekymret.

– Det er titusener av barn som opplever vold og overgrep hver dag. De aller fleste ringer aldri, sier hun.

Lindboe mener voksne har en del av skylden for at barn ikke sier i fra.

– Når jeg er rundt og snakker med barn er det ofte de ikke vet helt enkle ting som at det å slå barn ikke er lov, sier Lindboe.

Lindbo mener det haster å få vold, overgrep og andre problemer barn har hjemme må inn i pensum på skolen.

– I dag lærer de om barnekonvensjonen, men læreren snakker gjerne om barn i Afrika og vaksiner. De lærer i liten grad knytte det til egne rettigheter.

Etter å ha snakket med barn på skoler har Lindboe flere ganger opplevd at opp til 2 av 10 barn har gått til helsesøster og fortalt om vold, omsorgssvikt eller mobbing i etterkant. Noen av sakene er så alvorlig at de ender med at barnet har blitt tatt ut av hjemmet.

– Det viser hvor lite informasjon som skal til for at barn sier i fra. De må lære hva som er galt og hvor de kan henvende seg for råd og hjelp, sier Lindboe.

LES OGSÅ: Barn dekker over foreldrenes rusproblemer

Få snakke med en voksen

Barna som ringer forteller ulike historier, men høyt konfliktnivå hjemme er en gjenganger. Mange ungdommer ringer fordi de tenker på å ta sitt eget liv og barn forteller også om vold hjemme.

– For kort tid siden hadde jeg en jente på telefonen som ville ta livet sitt mens hun snakket med meg, sier Tobiassen.

I slike situasjoner tilkaller hun lokalt barnevern eller politi. Men de fleste samtalene er ikke akutte, det å snakke med en voksen de kan stole på er ofte det viktigste, forteller Tobiassen.

– De fleste av barna vil ha råd og veiledning. Men for noen er det gått så langt at vi blir enige om å sende en melding til barnevernet for dem.

Hun opplever at barna som ringer har ofte en vanskelig situasjon i utgangspunktet.

– Noen barn lever i vanskelige og skadelige forhold i lang tid og kan komme til å tenke at dette er normalt, som at foreldrene har alkoholproblemer. Så skjer det noe, for eksempel at mor slår eller ikke lar seg vekke fordi hun er full eller ruset. Da ringer de, sier Tobiassen.

Ikke mer vold

Leder for Alarmtelefonen for barn og unge Tor Sælør håper antall barn som ringer vil fortsette å stige. Han tror ikke det har noen sammenheng med økt vold i hjemmene.

– Jeg tror vi snakker mer om vold, overgrep og barns rettigheter og at det gjør at flere ringer. Jeg håper dette er starten på en ny utvikling, sier Sælør.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter