Nyheter

Helse og sosialarbeid – landets farligste jobb

Vold og trusler er hverdagen for 6 av 10 barnevernansatte, viser helt nye tall fra Arbeidstilsynet. Nå krever yrkesgruppen tiltak.

– Jeg er ikke overrasket over at et drap kunne skje. I årevis har vi dokumentert omfanget av vold og trusler i barnevernssektoren. Vi har ikke blitt tatt alvorlig, sier Mimmi Kvisvik leder for Fellesorganisasjonen (FO), fagforbundet der mange av landets helse- og sosialarbeidere er organisert.

Natt til tirsdag ble sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund (30) drept på barnevernsinstitusjonen Små enheter i Asker. En 15 år gammel jente som bodde på institusjonen er siktet for overlagt drap.

LES OGSÅ: – Drapet berører Misjonssambandet sterkt

6 av 10

Ansatte i helse og sosialyrker er mest utsatt for vold og trusler på jobb. Yrkesgruppene som rapporterer om flest episoder er sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og ansatte innen pleie og omsorg.

Tall fra Arbeidstilsynet viser at fra 1. januar 2011 og fram til mandag denne uka hadde de fått inn 44 rapporter fra ansatte i helse- og sosialtjenester om skader som følge av vold på jobb. Av disse regnes 28 som alvorlige skader. Arbeidstilsynet opplyser at det er store mørketall. En forskningsrapport laget av Fafo i 2009, om kommunal barneverntjeneste, barneverninstitusjon og tjenester for utviklingshemmede, viste at barnevernet var yrket med mest vold og trusler. 6 av 10 hadde opplevd vold eller trusler det siste året.

– Det er mer enn ti ganger så høyt som gjennomsnittet i andre yrker. Likevel er det nesten ikke gjort noen ting fra myndighetenes side, sier Kvisvik.

Konstant helspenn

Drapet i Asker har startet en diskusjon om det er gode nok sikkerhetstiltak for ansatte i barnevernet, og mer generelt i helse- og omsorgsyrker. Ifølge Aftenposten har ansatte ved barnevernsinstitusjonen i Asker flere ganger varslet om at episoder med vold og trusler ikke har blitt riktig håndtert eller rapportert. Hun mener det har stor innvirkning på personalet.

– De blir gående i helspenn hele tiden. Særlig når det har vært saker som denne. Det viser at redselen de har er reell, sier Kvisvik.

Fagforeningen har kontakt med de ansatte på Små enheter i Asker, for å støtte dem etter det som har hendt. Kvisvik mener drapet i Asker skaper stor frykt hos helse- og sosialarbeidere i hele landet.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Ønsker flere tilsyn

Hanne Luthen, regiondirektør for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, mener arbeidsplasser må ha klare retningslinjer og rutiner for håndtering av voldelige situasjoner. Hun sier opplæring og trening på hvordan voldelige hendelser kan unngås må bli bedre. Fra tilsynets side mener hun det er vanskelig å ha oversikt over fordi situasjonene på barnevernsinstitusjoner hele tiden forandrer seg.

– Utfordringen er å gjøre tilsyn ofte nok på barnevernsinstitusjoner. Tiltak som settes inn etter et tilsyn i mai kan være utilstrekkelige allerede i september, situasjonen endrer seg hele tiden. Nye barn og andre ansatte kan ha kommet, sier Luthen.

Hun mener barnevernsinstitusjoner selv må jobbe aktivt med å forebygge voldelige hendelser og innse at det er et problem.

– Om vi innser problemet og jobber med det kontinuerlig vil mye bli bedre både for de ansatte og for ungdommene, sier Luthen.

Forventer handling nå

Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO) mener det haster med tiltak. Hun er enig i at institusjonene må jobbe med rutiner, men at det krever nasjonale tiltak å få det til. Hun mener tiltakene må komme raskt.

– Vi må ha inn en egen forskrift i arbeidsmiljøloven nå. Der må stå hvordan vold og trusler skal forebygges og det må stå tydelig hva som skal gjøres når hendelser skjer, men det alene er ikke nok, sier Kvisvik.

Hun mener den egentlige årsaken er manglende finansiering.

– Politikerne må innrømme at mange av helse- og sosialtjenestene i Norge er underfinansiert. Det fører til lav bemanning, lavere kompetanse og dårligere organisering. Det gjør arbeidssituasjonen farligere de ansatte og tjenesten dårligere for brukerne, sier Kvisvik.

Hun forventer et politisk løft.

– Den situasjonen vi har i dag er et entydig politisk ansvar. Noe må skje nå, sier Kvisvik.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter