Nyheter

Slik vil kirken få flere til døpefonten

Dåpsreklame er ikke det eneste tiltaket.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Den mye omtalte dåpsreklamen som sendes på kino i Rogaland er kun ett av flere verktøy for å få flere til å døpe barna sine.

Som del av mobiliseringen Aksjon dåp har kirken også definert noen tiltak som menighetene kan gjennomføre for å snu den nedadgående trenden.

Utadvendt

Noen tiltak er helt grunnleggende: Menighetene oppfordres til å møte dåpsfølget med et smil, jobbe for at flere kan få døpe barna sine på datoen de selv ønsker, og sikre at hver enkelt dåp oppleves som en høytidsstund.

Andre av tiltakene som foreslås handler om å ta i bruk ny teknologi i kontakten med foreldrene: For eksempel står det av det bør være mulighet for dåpspåmelding via nettsidene til fellesrådet. Menighetene oppfordres også til å sende SMS eller e-post på barnets første dåpsdag, for slik å markere dagen sterkere som en høytidsdag.

LES MER: 'Umulig å le av dette'

Dagens kombo

Sosiale medier har overtatt mye av den sosiale funksjonen som kirketrappa spilte i folks liv tidligere, står det i skrivet til menighetene. Menighetene oppfordres til å ta konsekvensen av dette, blant annet ved å bruke Facebook mer aktivt.

For eksempel kan folk oppfordres til å dele bildene fra sitt barns dåp på menighetens egen Facebook-side.

Om terskelen senkes, kan flere bli døpt. Derfor oppfordres menighetene til å ha dåpskjoler til utlån og tilby barnedåp i forbindelse med foreldrenes bryllup (omtalt i skrivet som «dagens kombo»).

Verktøykasse

Det er heller aldri for sent å la seg døpe, og menighetene oppfordres til å invitere dem som ikke ble døpt som små barn til å la seg døpe nå.

Skrivet til menighetene omtales som en «verktøykasse», og avsluttes med en sjekkliste hvor menighetene kan føre oversikt over hvilke tiltak de har iverksatt.

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter