Nyheter

Misjonssambandet lager trossamfunn, men tror ikke på medlemsrush

Rådsmøtet og hovedstyret anbefaler at Misjonssambandet oppretter et kirkesamfunn, men ingen tror på medlemsrush.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Heller ikke topplederen i organisasjonen har tenkt å melde seg inn trossamfunnet som blir opprettet dersom generalforsamlingen sommeren 2015 gir sin tilslutning til forslaget.

– Hvor stor oppslutning vil et NLM-trossamfunn kunne få?

– Det vet vi selvsagt ikke. Men det er nok et lite mindretall av dem som har tilhørighet til Misjonssambandet som vil gå inn, svarer informasjonsleder Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Elsker og hater

Misjonssambandet er en av tungvekterne i luthersk bedehuskristendom, og man regner med at mellom 30.000 og 40.000 mennesker har tilhørighet til organisasjonen.

De aller fleste av dem tilhører nå Den norske kirke. Men historisk har denne lavkirkelige bevegelsen alltid hatt et elsk/hat-forhold til folkekirken: NLM har i alle år vært sterkt kritisk til og samtidig en forsvarer av Den norske kirke.

Hett tema

Lederen for NLMs arbeid i Norge, Øystein Engås, fastslår at spørsmålet om etablering av et trossamfunn i regi av Misjonssambandet kommer opp til avgjørelse på generalforsamlingen. Dette har vært et hett tema i organisasjonen i lang tid.

– Mange av dem som var sterkt imot og sterkt for trossamfunn da denne saken var tema i generalforsamlingen i 2009, har senket skuldrene. Temperaturen i denne debatten har dermed sunket, mener Espen Ottosen.

– Det har skjedd en modningsprosess i organisasjonen, og noen misforståelser er ryddet av veien. Noen har trodd at Misjonssambandet skulle bli en frikirke, men vi har klart presisert at det ikke er det som skjer. Forslaget er derimot at Misjonssambandet skal opprette trossamfunn for de av våre folk som føler behov for dette, sier Øystein Engås.

Fra nei til ja

I helgen gikk også rådsmøtet i NLM inn for å opprette trossamfunn. Rådsmøtet samles hvert tredje år som en del av hovedstyrets planlegging i forkant av generalforsamlingen.

Lars Gaute Jøssang, hovedstyreformann i Misjonssambandet, tilhørte et lite mindretall i hovedstyret i 2009. Han fikk likevel flertallet på generalforsamlingen med seg på nei til etablering av trossamfunn. Jøssang fryktet blant annet at fokusering på trossamfunn ville kunne svekke organisasjonens hovedoppgave:

– Misjonssambandet må ikke glemme hva som er dets fremste kall: Misjon, sa Jøssang til Vårt Land for fem år siden.

– Brått på

Nå er hovedstyreformann Jøssang inne i folden: Sammen med et enstemmig hovedstyre anbefaler han at generalforsamlingen om et drøyt halvår vedtar at Misjonssambandet skal opprette et trossamfunn.

– Hva har fått deg til å snu?

– Sakn kom litt brått på sist. Nå har vi vært gjennom en prosess som har presisert en del sider ved saken. Det kommer en mye tydeligere forsikring om at NLM først og fremst skal være en misjonsorganisasjon. Det hovedstyret nå foreslår, er en minimumsløsning. Trossamfunnet skal ha minst mulig kirkepreg., svarer Jøssang.

Sidevogn

Han har illustrert det som skjer med et bilde fra trafikken:

– Vi kan se på NLM som en motorsykkel med sidevogn. Misjonsorganisasjonen blir motorsykkelen, trossamfunnet blir sidevogna.

Han ser på et trossamfunn i NLM-regi som et tilbud til de av misjonsvennene som av ulike grunner ønsker en slik formell trossamfunnstilknytning og som synes det er vanskelig å være medlem i Den norske kirke.

– Vil du selv melde seg inn i et NLM-trossamfunn?

– Nei, per i dag har jeg ikke tenkt å gjøre det, svarer Lars Gaute Jøssang.

Ulike motiver

Øystein Engås, den i NLMs administrasjon som har ledet utredningsarbeidet med denne saken, mener folk vil ha ulik motivasjon for å melde seg inn i et NLM-trossamfunn:

– Noen står uten trossamfunnstilknytning, og ønsker at NLM skal tilby medlemskap i et trossamfunn. Andre, for eksempel de som lar barna sine bli døpt i en NLM-forsamling og har alt sitt kristne engasjement der, synes det er kunstig å være medlem i Den norske kirke.

Utløser penger

– Et argument for etablering av trossamfunn i NLM-regi kan vel også være at dette utløser både statlig og kommunal støtte ut ifra medlemtallet?

– Ja, men økonomiargumentet har vi vært forsiktige med å bruke, svarer Engås.

NLM-lederne vil ikke tippe hvor mange som vil melde seg inn i et nytt trossamfunn.

– Vi kan kanskje bygge på det som er situasjonen i Indremisjonsforbundet (ImF), som i 2009 etablerte et trossamfunn som kan ligne på det som nå foreslås i NLM. Om lag 300 mennesker har meldt seg inn i ImFs trossamfunn. Vi er en større organisasjon enn ImF, og det er vanskelig å vite om forholdstallet blir det samme. Men det vil nok uansett bli et lite mindretall av de som nå har NLM-tilhørighet som melder seg inn i et nytt trossamfunn, svarer informasjonsleder Espen Ottosen.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter