Nyheter

Bevilger 81,5 millioner til gjennomføring av kirkevalg

– Medlemmene i kirken må ta større ansvar for styre og stell i kirken, sier Thorhild Widvey.

Den norske kirke får ingenting ekstra for å forberede skillet mellom stat og kirke, men regjeringen vil bevilge 81,5 millioner til gjennomføring av kirkevalget i 2015.

– Regjeringen vil ha et tydelig skille mellom stat og kirke, samtidig som vi legger vekt på å støtte opp under Den norske kirke som en åpen og tilgjengelig folkekirke, sier kulturminister Thorhild Widvey.

– Utviklingen i retning av en fristilt folkekirke innebærer at medlemmene i kirken må ta større ansvar for styre og stell i kirken. Bevilgningene til kirkevalgene i 2015 skal legge til rette for dette, sier hun.

Den norske kirke har gjennomført kirkevalg i denne prisklassen to ganger tidligere, med blant annet TV-reklame og utsending av valgkort. En måling gjennomført før kirkevalget høsten 2009, viste at 98 prosent av befolkningen hadde fått med seg at det var kirkevalg.

Dette året ble deltakelsen tredoblet sammenlignet med valget fire år tidligere, noe som tilsvarer om lag 15 prosents oppslutning.

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter