Nyheter

Eksplosiv økning i bruken av antidepressiva blant 90-åringer

Nå slår fagpersoner alarm om bivirkningene.

– Generelt virker det som befolkningen tar for lett på bruk av antidepressiva, sier Edin ­Kukuruzovic, som jobber som lege på Sofienbergsenteret syke­hjem.

Han forteller at flere av beboerne ved sykehjemmet står på antidepressiva. Når Vårt Land presenterer Kukuruzovic for tall som viser økt bruk av legemiddelet blant eldre, blir han ikke overrasket.

– Mange har antidepressiva på sin medisinliste når de kommer hit, forteller han.

LES MER: Eldre sluker antidepressiva

Flere på lykkepiller

Vårt Land har hentet ut tall om bruken av antidepressiva i befolkningen fra Reseptregisteret. Tallene viser kraftig vekst i aldersgruppen 90 pluss de siste ti årene.

Mens 3287 nordmenn i denne gruppen gikk på antidepressiva i 2004, hadde tallet økt til 5.811 i 2013. Det tilsvarer en økning på 76 prosent. Tar man hensyn til befolkningsveksten i denne gruppen, ser man at andelen nordmenn 90+ på antidepressiva har økt med 24,6 prosent i denne perioden (se graf).

LES MER: Slår alarm om eldres pillebruk

Uten diagnose

– Mange leger på sykehjem skriver ut anti-­depressiva til de eldre uten utredning og diagnose. Men man kan ikke gi en tablett til noen bare fordi de ser triste ut, sier allmennlege og doktorgrads­stipendiat Kristina Riis Iden.

I en studie gjort i fjor fant hun at mange pasienter som sto på antidepressiva på sykehjem ikke hadde noen diagnose i journalen. Praksisen er svært uheldig, mener Iden, da manglende diagnostikk kan føre til at en del som ikke trenger medisinen får det.

Det er trolig flere forklaringer til den store veksten i «lykkepille»-bruk hos eldre, sier Iden, men hun tror at det at antidepressiva er enkelt og billigere enn psykoterapi kan spille inn.

I hvilken grad er de eldre i stand til å samtykke til at de blir satt på antidepressiva?

– Jeg tror ikke de er klar over det. Generelt vet de ofte ikke hvilke medisiner de står på. De får bare en pille og må svelge den. Men alle har selvsagt krav på informasjon om dette, sier allmennlegen.

LES MER:  – Samfunnet prioriterer ikke eldre

Vurderer løpende

På Sofienbergsenteret sykehjem legger de ned mye tid i å følge opp bruken av antidepressiva som gis til beboerne. Rundt 14 prosent av beboerne på sykehjemmet går på antidepressiva, opplyser lege Edin Kukuruzovic. Men de ­ansatte er nøye på aldri å gi ­denne type legemidler uten ­andre oppfølgende tiltak.

– Dersom pasienten begynner på anti-depressiva, brukes det i seks måneder. Da tar man en ny vurdering og ser på om medisinene har hatt en effekt, om de trengs eller kan trappes ned på, sier legen.

Han forteller at mange som står på antidepressiva blir tatt av legemiddelet etter å ha flyttet til sykehjemmet. Det er mulig gjennom tett oppfølging av beboerne, og løpende vurderinger av deres livssituasjon, sier han.

Kunne unngått

Utviklingen i bruk av antidepressiva bør uansett følges nøye, mener Arne Vaaler, professor i nevromedisi­n ved NTNU.

– Mange som står på anti­depressiva burde aldri brukt det. Med tanke på bivirkninger som kunne blitt unngått er dette spesielt problematisk, sier han.

Brekker beina

For eldre er dette spesieltviktig å være klar over. Denne uken viste en undersøkelse fra Universitetet i Bergen viste at eldre som tar antidepressiva har 70 prosent større risiko for hoftebrudd enn andre eldre.

– Det ser ut til at medisinene påvirker beinvev på en totalt sett negativ måte, som gjør at man er mer utsatt for hoftebrudd når man først faller, forklarte Marit Stordal Bakken til NRK.

Allmennlege Iden mener man generelt skal tenke seg godt gjennom før man gir anti­depressiva til eldre.

– De eldre aldersgruppene har skjøre organer og mer skrøpelige kropper, og er mer utsatt for bivirkninger, forklarer hun.

Bør følges opp

Medisinprofessor Arne Vaaler understreker­ at antidepressiva kan ha god ­effekt, men at det krever oppfølging. Pasienter på antidepressiva bør følges opp en til to ganger i uka den første perioden, mener han.

– Følges det opp i praksis så grundig?

– Nei, det blir det nok ikke. Jeg vil anta at mange ikke følges opp i det hele tatt.­

«En lettvint løsning»

– Dette er et av de feltene der det er grunn til å rydde opp. Bruken av antidepressiva blant eldre er definitivt et undervurdert problem, sier allmennlege og professor ved Institutt for samfunnsmedisin på NTNU, Steinar Westin.

I tillegg til professorjobben virker Westin som fastlege en gang i uken. Som fastlege får han stadig beskjed fra farmakologer i å utvise forsiktighet i utskrivningen til eldre.

Pille-skepsis

– En god del av depresjonene hos eldre bunner i ensomhet. De kunne blitt løst på andre måter enn piller, sier han.

Likevel gjøres det ofte på norske sykehjem?

– Ja, det er ikke til å stille under en stol at piller ofte er en lettvint løsning. Som fastleger prøver vi kontinuerlig å kuste hverandre på å bli kritiske på sånne ting, og legger til:

– Jeg sier ikke at man ikke skal bruke antidepressiva, men jeg er nokså sikker på at vi bruker for mye.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter