Nyheter

– Viktig å beholde sexkjøpsloven

Politiet i Hordaland står for halvparten av alle dommene i saker som omhandler menneskehandel.

– Nedover gaten her står kvinner og selger sex på kveldstid, ­sier politiadvokat Rudolf Christoffersen, mens han peker nedover Strandgaten midt i ­Bergen ­sentrum.

Om kvelden når det blir mørkt kommer det kvinner hit for å selge sex. Flere av dem er ­mulige ofre for menneskehandel.

En av kvinnene fikk sin sak ført for Bergen tingrett i juni i år. Her ble en kvinne og en mann dømt for menneskehandel knyttet til prostitusjon.

LES OGSÅ: Hentet fra Nigeria til Bergen

De blåblå har lovet en stortingsmelding om virkningen av sexkjøpsloven i Norge. ­Justisminister Anders Anundsen (Frp) skal utarbeide meldingen på bakgrunn av evalueringen av loven som kom i august.

Tall vekker oppsikt

Siden 2006 har politiet i Hordaland stått for halvparten av alle rettskraftige dommer her i landet som omhandler menneskehandel. Nærmere bestemt 15 av 30 dommer. Dette vekker nå internasjonal oppsikt.

Det er ingen andre land i Europa hvor en by står for halvparten av alle sakene, sier ­politiadvokaten, som også har vært konstituert statsadvokat.

– Menneskehandel er en form for kriminalitet som ofte bygger på skillet mellom fattige og rike.­ Fattige og ressurssvake mennesker blir rekruttert og fraktet til den rike delen av verden for å bli utnyttet i prostitusjon og tvangsarbeid, sier Christoffersen.

LES OGSÅ: Eksperter: Evalueringen av sexkjøpsloven er for dårlig

Han forteller at ofrene kommer fortrinnsvis fra Afrika, Sørøst-Asia, de sørlige delene av Europa som Romania og ­Albania, og deler av Øst-­Europa.

Suksess

Hemmeligheten bak rettssuksessen i Bergen, er en egen enhet, den såkalte Exit-gruppen som ble opprettet i Hordaland politidistrikt i 2009. Her har de faste etterforskere og faste jurister som har ­ansvaret for å etterforske alle hallik­saker, sexkjøpssaker og menneskehandelsaker. Tidligere var ­disse ­sakene fordelt mellom ­ulike avsnitt, nå har Exit-gruppen ansvaret for alle disse sakene.

Tidligere har Christoffersen holdt foredrag om Exit-gruppens arbeid på Island og i ­Litauen. I høst skal han til ­Finland, Russland og Sverige.

– Viktig verktøy

I Norden har Sverige hatt forbud mot sexkjøp siden 1999. Ti år senere ble dette også forbudt i Norge. De rødgrønne ville evaluere loven, men konklusjonen kom først da Høyre og Frp hadde inntatt ­regjeringskontorene. Evalueringen var tydelig: Sexkjøpsloven har redusert omfanget av prostitusjon.

Gjennom sitt arbeid som politi­advokat ser Christoffersen­ at sexkjøpsloven er viktig i kampen mot menneskehandel.

– Hvor viktig er sexkjøpsloven for å bekjempe menneskehandel?

– Politi og påtalemyndighet i Hordaland anser sexkjøpsloven for å være et viktig verktøy for å bekjempe menneskehandel, sier Christoffersen.

For det første er loven holdningsskapende. I tillegg gir den politiet en historisk database over kvinner som selger seksu­elle tjenester, hvem som har kjøpt, hva kundene har betalt og hvilke type seksuelle tjenester de har kjøpt. Denne informasjonen får politiet ofte tilgang til når noen blir tatt for å kjøpe sex og ilagt et forelegg. Disse foreleggene har samme status som en rettskraftig dom og kan senere brukes som dokumentasjon i en rettssak om menneskehandel.

Selger kvinner

En stor utfordring med menneskehandel, i form av prostitusjon, er det enorme profittpotensialet.

LES OGSÅ: – Lær av sexkjøpsloven, Horne

– Her i Bergen koster ett gram heroin 1.000 kroner. Samleie med en prostituert koster 1.500 kroner, men heroinen kan du bare selge én gang. Kvinnen ­selges om igjen, og om igjen og om igjen, sier ­Christoffersen og legger til:

– Den beste måten å angripe markedet på er derfor å gjøre det straffbart å kjøpe seksuelle tjenester.

– Kunne dere ikke kommet like langt med hallikparagrafen?

– De handlinger som rammes av hallikparagrafen har et vesentlig lavere straffenivå enn menneskehandel­paragrafen. Den fanger heller­ ikke opp straffverdigheten i det å utnytte­ noen i en sårbar ­situasjon til prostitusjon. Hvis det ikke hadde­ vært straffbart å kjøpe seksuelle tjenester, så ville­ ikke vi hatt databasen knyttet opp mot foreleggene. Vi kan ikke legge frem etterretningsinformasjon i retten, sier Christoffersen og fortsetter:

– Hallikparagrafen er viktig, men den er på ingen måte tilstrekkelig for å bekjempe ­menneskehandel.

Selve evalueringen av sexkjøpsloven, mener politiadvokaten kommer for tidlig. Han er «overrasket» over at den forrige regjeringen valgte å bestille en slik evaluering så kort tid etter at loven trådte i kraft.

Tror på mørketall

– I Sverige ventet de i nesten ti år før de evaluerte loven. Det betyr at de har et helt annet grunnlag. Så er det rett nok slik at konklusjonene i den svenske evalueringen er de samme som i den norske, men den svenske evalueringen har en helt annen tyngde.

– Er den norske evalueringen kvalitetsmessig god nok?

– Nei, det ligger litt i det jeg sier om at evalueringen kom for tidlig. Loven burde fått virket lenger, da tror jeg også konklusjonene ville blitt enda klarere.

LES OGSÅ: Legger sexkjøps-fakta på bordet

I fjor ble det identifisert litt over 300 personer som var mulige ofre for menneskehandel i Norge. 25 prosent av disse var barn.

– Jeg tror mørketallene er veldig høyre. Særlig innenfor ­arbeidsmarkedskriminalitet, som vi har jobbet for lite inn mot, sier politiadvokat Christoffersen.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter