Nyheter

Norad: Mer opptatt av penger enn resultat av bistand

Bistandsforvaltningen får sterk kritikk.

Bistandsforvaltningen er mer opptatt av å få betalt ut milliardene enn å måle resultatene av bistanden, avslører kritisk Norad-rapport.

LES MER: Frp varlser kraftige kutt i bistanden

Norads evalueringsavdeling sier det rett ut i den ferske årsrapporten. Norge strever med å måle effekten av norsk bistand:

• «Resultatmåling prioriteres ikke i praksis. Til tross for klare føringer fra politisk ledelse om at resultatmåling skal prioriteres, blir dette ikke fulgt opp i praksis.»

• «Ledere etterspør i liten grad resultatmåling i planlegging eller systematisk oppfølging av tiltak, ansatte opplever at de ikke har tid til det, og det er få eller ingen insentiver til å prioritere denne delen av forvaltningsansvaret.

• «Tvert imot har ledere og ansatte insentiver til å prioritere andre og ofte motstridende hensyn, som for eksempel det å betale ut midler raskt.

Konklusjonene kommer fram i en evalueringsrapport som ser på hvordan Utenriksdepartementet, Norad og ambassadene jobber med å måle resultater av tiltakene Norge støtter.

Mangler dokumentasjon. Bistand har vært en svært viktig del av norsk utenrikspolitikk i årtier. De siste regjeringene har alle ivret etter å være den som oppnår bistandsmålet: En prosent av brutto nasjonalinntekt skal gå til bistand hvert budsjettår.

I oktober legger Solberg-regjeringen fram det første blåblå statsbudsjettet. Men helt siden de overtok i fjor har Høyre og Frp sagt at de vil legge om bistandspolitikken. I regjeringsplattformen sier partiene at de vil «utrede og innføre strengere krav til effektivitet og kontroll med norske bistandsmidler».

Nå viser evalueringsrapporten som Norad har fått utarbeidet at utenriksminister Børge Brende (H) har en stor jobb å gjøre. For norsk bistandsforvaltning måler ikke og rapporterer ikke resultater av bistanden «i den grad man skulle kunne forvente».

«Kravet om å kunne dokumentere resultatene av bistand har økt, både internasjonalt og i Norge. Likevel har det ofte vært vanskelig å dokumentere virkningene av bistanden, og i vår årsrapport fra 2011 påpekte vi at det er krevende å finne ut hva som fungerer innen bistanden», skriver Norad.

Peker på lederne. Sjefen for Norads evalueringsavdeling, Tale Kvalvaag, har en tydelig anbefaling til Utenriksdepartementet, Norad og ambassadene som jobber med bistand:

«Ledere må styrke kunnskapen om og prioriteringen av praktiske og konkrete sider ved resultatmåling og resultatbasert styring, i tillegg til å etterspørre bedre resultatarbeid.»

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter