Nyheter

Helseministeren vil slukke jobbtørsten

Bent Høie er bekymret for alkoholbruken på norske arbeidsplasser.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Én av tre synes det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner, og én av fem nordmenn har sett leder beruset i jobbrelaterte situasjoner, og at viser en undersøkelse gjennomført av AKAN: Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL og Actis.

Helseminister Bent Høie (H) har sett seg lei på den omfattende bruken av alkohol i arbeidssammenheng.

– Det er behov for å anerkjenne at alkohol og spilleavhengighet er et problem i det norske arbeidslivet. Både i de situasjoner der alkohol- eller narkotikabruken er så dramatisk at den går ut over familie og arbeid, men også som et folkehelsespørsmål, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Han mener problem får for lite oppmerksomhet, og har derfor tatt initiativ til et møte med lederne i arbeidslivet og kompetansemiljøet for å diskutere temaet.

Avhengighetsproblemer. Før møtet med arbeidslivslederne var Høie og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) på studiebesøk hos Veidekke på torsdag. Hensikten var å høre om bedriftens gode arbeid for rusforebygging. På møtet presenterte bygg og anleggsbedriften sine resultater og arbeid i tilknytning til AKAN.

Ansatte som sliter med avhengighetsproblemer kan få hjelp gjennom arbeidsplassen ved å inngå en avtale om å kutte misbruket. Den ansatte skal da få oppfølging i form av møter og testing. I 2013 hadde Veidekke 15 personer med en slik avtale.

Trygghet og åpenhet. Bedriftslege i Veidekke, Kjell Aage Sørensen, fortalte at flere av de som nå har en AKAN-avtale meldte seg selv.

– Det er viktig å skape trygghet på arbeidsplassen, og at ansatte selv melder fra om at de har et problem viser at vi har klart å skape en åpenhetskultur innad i Veidekke, sa Sørensen i møtet med ministrene.

Han mener arbeidslivet står overfor utfordringer ved at flere enn vi tror sliter med en form for avhengighet, og at mye fravær skyldes rus- og spilleavhengighet.

Sosiale sammenhenger. Alkohol på arrangementer i regi av arbeidsplasser .r også et stort problem, mener helseministeren.

– Vi ser at alkohol blir mer og mer vanlig i sosiale sammenhenger også i arbeidslivet. Ledere må ha et bevisst forhold til dette og tenke gjennom at man ikke skal redusere livskvaliteten til de ansatte gjennom det man tilbyr i jobbsammenheng, sier Høie og trekker fram julebord, kurs og seminarer som eksempler på sammenhenger der alkohol har fått større plass.

Høie håper nå å få mer oppmerksomhet rundt problemstillingen slik at det kan utvikles trygge og sikre arbeidsmiljø der alkohol ikke trenger å være innblandet, og der alle kan føles seg inkludert.

Ruspolitikk. Arbeidsminister Robert Eriksson mener det er viktig at bedrifter nå etablerer en egen ruspolitikk.

– Ledelsen i norske bedrifter og norsk arbeidsliv må stille seg spørsmålet om hvilken ruspolitikk de vil ha på sin arbeidsplass. Så skal ikke jeg si at man ikke kan drikke alkohol på julebord eller i andre sosiale lag, men det går an å ha en bevisst tilnærming til det, sier Eriksson.

Arbeidet AKAN gjør ser han som så verdifullt at han vil videreutvikle konseptet.

– Jeg er opptatt av hvordan vi kan etablere gode åpne kulturer på arbeidsplassene, og hvordan kan vi videreutvikle det AKAN-arbeidet som er i Veidekke og få dette inn i flere bedrifter. Det dette handler om er å skape åpne kulturer der du kan bry deg om andre på arbeidsplassen, sier arbeidsministeren.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter