Nyheter

‘Hillestad beskriver konseptet en jødisk stat som illegitimt’

Erik Hillestads engasjement for palestinere delegitimerer ikke den jødiske religion eller rase. Han er mer sofistikert enn som så – han delegitimiserer den jødiske stat, mener George Deek, fungerende Israel-ambassadør.

I kronikken i Vårt Land 7. juli, «Israel driver målrettet rasistisk politikk,» skriver den anerkjente norske plateprodusenten og tekstforfatteren Erik Hillestad at han ikke aksepterer å bli kalt «jødehater» etter hans deltakelse på «The Oslo Wall»-arrangementet. Det er riktig at hans skriverier og uttalelser ikke kan ansees som klassisk antisemittisme. Men han tar feil hvis han ser seg uskyldig i å promotere jødehat.

Antisemittismen endres. Jeg kan forstå hvorfor begrepet antisemittisme plager Hillestad. Det er tross alt ikke akseptabelt i det offentlige rom å mislike personer basert på identitet. Derfor har det historisk sett vært slik at antisemittismen søker sin gyldighet fra den moralske autoriteten til tiden man befinner seg i. Tidligere var det religion som bestemte moralen i samfunnet, og antisemittismen tok en religiøs form. Med fremveksten av vitenskapen søkte antisemittismen et vitenskapelig grunnlag. De grusomme erfaringene fra Holocaust førte til at en vitenskapelig tilnærming til jødehat ble uakseptabelt. I dag er grunnlaget for samfunnets moralske autoritet basert på konseptet om de universelle menneskerettighetene. Menneskerettighetene blir nå brukt i forsøk på å delegitimere den jødiske stat.

Akkurat som religion og vitenskap har blitt kynisk manipulert til å promotere jødehat, blir nå menneskerettighetene misbrukt på samme vis. Det er denne retningen «Oslo Wall» har valgt. Arrangementets hjemmeside beskriver konflikten slik: «Den ene befolkningsgruppen (palestinerne) får sine hus overtatt av den andre (de kaller seg for jøder)».

Dette burde ikke være en overraskelse når man vet at arrangementet er ledet av Trond Ali Lindstad. En mann som ikke tror på demokrati for muslimer «fordi det er basert på sekularisme,» som anser homoseksualitet for å være et «avvik» og oppfordrer til å være «kritisk til jøder».

Demokrati og fremgang. I dette selskapet befinner Hillestad seg, og oppfordrer til boikott av et land. Nei, ikke Sudan for folkemord, ikke Saudi-Arabia for å undertrykke kvinner, ikke Syria for massakrene, og heller ikke Iran som henger homofile og dissidenter fra kraner. Hillestad ønsker å boikotte Israel, det stedet hvor arabiske innbyggere har mer demokrati, fremgang og frihet enn noe annet sted i Midtøsten.

I denne settingen føler Hillestad seg komfortabel. Under påskuddet om å være motstander av okkupasjon, beskriver han konseptet om å ha en jødisk stat som illegitimt. Hillestad hevder det palestinske folk sin rett til selvbestemmelse, mens han fornekter den samme rettigheten til jødene.

Med andre ord, Hillestad delegitimerer ikke den jødiske religion eller rase - han er mer sofistikert enn som så – han delegitimiserer den jødiske stat. Akkurat som jødiske forretninger ble boikottet, oppfordrer i dag Hillestad og hans samarbeidspartnere til en boikott av den jødiske stat. Ulike årsaker, samme hat.

Sårt punkt. Vanligvis er det uklokt å debattere med personer som har slike ekstreme holdninger som Hillestad, fordi det kan gi dem urettmessig legitimitet. Men jeg skal innrømme at han traff et sårt punkt da han anklaget palestinere som klatrer høyt i det israelske samfunnet – som meg selv, en araber som er israelsk diplomat – for å bli brukt «som sannhetsvitner for at arabere ikke diskrimineres,» og til og med sammenligner det med nazistisk praksis.

Jeg er forundret over hvordan Hillestad kan innrømme at arabere faktisk kan klatre høyt i det israelske samfunnet, samtidig som han kaller det rasistisk. Jeg skulle ønske at hans kunnskaper om temaet var like stort som engasjementet for å angripe Israel. Her er noen korrigerende fakta:

Statusen til israelske arabere er ikke bare bedre enn i den arabiske verden, men også bedre enn i de fleste arabiske og muslimske samfunnene i Europa. I Sveits er det ulovlig å bygge minareter, og i Frankrike er det forbudt å gå med hijab på visse offentlige steder. I Israel kan muslimer bygge moskeer uten restriksjoner, samt gå med hijab når som helst, hvor som helst.

En arabisk dommer sendte den tidligere israelske presidenten, Moshe Katsav, i fengsel for seksuelle overgrep. En araber sendte en jødisk israelsk president i fengsel uten at noen gjorde et stort nummer av dommerens etnisitet.

Haifa. Det er for tiden 13 arabiske parlamentarikere som basert på ytringsfriheten har rett til å kritisere regjeringen, en rett som de utøver godt. 20 prosent av studentene og 10 prosent av de ansatte på universitetet i Haifa er israelske arabere.

En høyteknologipark har blitt bygd i den arabiske byen Nasaret, i tillegg til flere treningsprogram med mål om å øke antallet arabiske arbeidstakere i den fremgangsrike høyteknologisektoren i Israel.

Hillestad representerer en mer sofistikert form for klassisk antisemittisme. Istedenfor å angripe den jødiske religion eller rase, angriper han den jødiske staten. Årsakene endrer seg, men hatet forblir det samme. Når man prøver å forstå antisemittisme ved å se på jødene, ser man på feil sted. For å forstå antisemittisme, så er det tankesettet til antisemittene selv man må sette seg inn i.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter