Nyheter

Norske kirkeprofiler vil ha Israel for straffedomstolen

Hamar-biskop Solveig Fiske er blant støttespillerne til et krav fra palestinsk KFUK om å få brakt Israel inn for Den internasjonale straffedomstolen.

– Det som skjer er ingen militæroperasjon eller krig, men et fullskala folkemord. Tiden er ikke inne for å fortelle eller sammenlikne lidelsesfortellinger. Dette er folkemord og det trenger verdens oppmerksomhet, og handling, heter det i en appell som den palestinske, kristne kvinneorganisasjonen la ut på nett før helgen.

I går ettermiddag hadde et Facebook-opprop til støtte for kravet fått underskriften til nær 400 nordmenn, mange titalls av dem prester og teologer med tilknytning til Den norske kirke. Foruten Solveig Fiske teller listen folk som sokneprest Grethe Hauge i Paulus menighet i Oslo, rektor Stig Lægdene ved Kirkelig utdanningssenter i Nord, stipendiat ved Diakonhjemmet Gyrid Gunnes og professor Hans Stifoss-Hansen ved Diakonhjemmet høgskole.

– Vi videreformidler. Redaktør for KristenOgProgressiv.no, Torkil Hvidsten, er en av initiativtakerne bak Facebook-oppropet.

– Vi vil være en megafon for KFUK Palestina sin stemme slik at de blir hørt av flere, sier han.

– Disse kaller Israels krigføring for folkemord. Er du enig i den beskrivelsen?

– Dette er en beskrivelse fra kristne palestinere som vi vil videreformidle. Situasjonen har blitt slik at man snart går tom for andre begreper. Det er i alle fall ikke snakk om selvforsvar eller krig i tradisjonell forstand. De har sperret folk inne og bomber dem, sier Hvidsten.

Han vil ikke selv la seg presse til å svare ja eller nei på om angrepene kvalifiserer til beskrivelsen folkemord. Også biskop Solveig Fiske nøler med å ta ordet i egen munn, men sier hun støtter kravet om at anklagen bringes inn for straffedomstolen.

– Det jeg hører er at de opplever det som et folkemord det befolkningen på Gaza her er utsatt for, og da tenker jeg at det er viktig at riktige instanser vurderer spørsmålet, sier Fiske til Vårt Land.

Biskopen sier også at det i Hamar er sendt ut brev om ekstraordinær kirkeofring til Kirkens Nødhjelp og organisasjonens støtte til et anglikansk sykehus i Gaza.

Biskopen sier hennes utgangspunkt for konflikten på Gaza er kallet kirken har til å stå på de utsatte og svakestes side.

– Jeg vil i likhet med Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig råd og også generalsekretæren i Det lutherske verdensforbundet tydelig peke på at det er en sterk militær overmakt i denne situasjonen, men at også Hamas har ansvaret for å avslutte sin rakettskyting.

– Mener du Hamas også bør tiltales av den internasjonale straffedomstolen?

– Det vet jeg ikke om jeg har nok oversikt til å kunne si noe om, men med tanke på krigen som foregår nå, er ikke det en urimelig tanke, sier Fiske.

Kritiserer ensidighet. En som langt i fra vil bruke begrepet folkemord om Israels handlinger er generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann i Den norske israelsmisjon.

– Å kalle dette for et folkemord vekker jo mange assosiasjoner på israelsk side. Det er umulig å sammenlikne det som skjer på Gaza med et folkemord, sier han.

Han mener kirkelederne i Den norske kirke igjen viser manglende evne til å analysere konflikten, samtidig som at han understreker at han ikke har sett dette konkrete oppropet.

– Men å velge side så ensidig er bare med på å fastlåse konflikten. Vi i Israelsmisjonen beklager også alle sivile liv som går tapt, men vi må forstå Hamas sin krigstaktikk. Hamas gjemmer seg blant de sivile, noe som gjør situasjonen vanskelig for Israel, sier Heitmann.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter