Nyheter

KFUK-KFUM sa nei til nytt navn

Ingen av forslagene om nytt navn fikk flertall på Norges KFUK-KFUMs ekstraordinære landsmøte.

GJØVIK: – Vi er skuffet, for vi fremmet et navneforslag som vi mente var viktig og riktig for organisasjon. Men demokratiet har talt, og dette var så langt landsmøtet var villig til å gå, sier nestleder Sunniva Gylver i Norges KFUK-KFUMs landsstyre.

Kampen for «K». Etter sju timers debatt var det klart at kampen for å beholde «K» for «kvinner» i navnet på den tradisjonsrike, kristne organisasjonen, hadde vunnet fram. Selv om både landsledelsen og mange yngre delegater mente at dagens navn «ikke fungerer», ikke blir forstått eller brukt, og ikke kommuniserer med primærmålgruppen, barn og unge, var det ikke nok til å få til forandring.

– Vi fikk dessverre ikke flertall for forslaget om et forenklet navn på organisasjonen. Men vi er godt fornøyd med at et så godt som enstemmig landsmøte gikk inn for en helt ny lovparagraf som forplikter alle organisasjonens ledd til å bruke organisasjonsnavnet - KFUK KFUM i all profilering. Debatten viste at det er et veldig sterkt behov for samling om et merkenavn som kan brukes av mange, sier landsstyreleder Øystein Magelssen.

Overrasket? – Er du overrasket over utfallet av navnesaken?

– Slik prosessen har vært hadde jeg regnet med større oppslutning om forbundsstyrets forslag. Jeg registrerer at det har vært en sterk mobilisering i de eldre rekker, for å beholde KFUK i organisasjonsnavnet.

Magelssen er «bekymret for at det i en barne- og ungdomsorganisasjon har vært en tendens til å legge mer vekt på hensynet til historien og identiteten som er bygd opp enn på de sterke ønskene fra de fleste unge om å få et kortere og mer slagkraftig navn som kommuniserer med våre hovedmålgrupper».

Bekymret. – Alle har kjempet for det de tror er det beste for organisasjonen, men jeg er litt bekymret for at utfallet av navnesaken ikke signaliserer den djervheten og viljen til fornyelse som jeg tror trengs i en organisasjon som vår, svarer Øystein Magelssen.

Mer fornøyd er Camilla Ravnsborg Aschjem som sto fremst i kampen for å beholde KFUK som en del av organisasjonsnavnet. Kvinnekamp og likestilling var blant argumentene som ble brukt av Aschjem og hennes tildels godt voksne støttespillere.

Mer ro. – Opplever du deg som en vinner etter denne avstemningen?

– Jeg er ikke så opptatt av å snakke om seier eller tap. Men jeg ser fram til å få mer ro i organisasjonen. Denne saken har engasjert og mobilisert mange mennesker. På landsmøtet har vi hatt en lang, men utrolig saklig og skikkelig diskusjon med full respekt for hverandres syn, sier Ravnsborg Aschjem til Vårt Land etter avstemningen mandag kveld.

Ingen av de fremsatte endringsforslagene fikk det nødvendige to tredjedels flertall i avstemningene.

Først falt et forslag fremsatt av Øyvind Rudolf Sønnesyn Berg og Sara Boch Atterås om navnet Norges KUF (Norges Kristelige Ungdomsforbund YWCA-YMCA of Norway). 47 stemte for og 125 mot dette forslaget.

Falt. Dernest falt forslaget fra forbundsstyret om navnet KFUM Norge (Kristelig Forbund Unge Mennesker YWCA-YMCA of Norway). 81 stemte for og 90 imot dette forslaget.

Deretter trakk Camilla Ravnsborg Aschjem forslaget hun hadde fremmet på vegne av en rekke personer og grupper, om å holde fast på KFUK-KFUM, men kutte ut «Norges».

Dermed endte man opp med status quo: Norges KFUK-KFUM.

Binder organisasjonen. Men i fortsettelsen vedtok det ekstraordinære landsmøtet en helt ny lovparagraf som mye sterkere enn før binder organisasjonsleddene til å ta i bruk det av mange mislikte navnet KFUK-KFUM:

Merkenavnet KFUK-KFUM med logo er forpliktende for hele forbundet og skal benyttes i all profilering av enheter, hovedforeninger, kretser og virksomheter. Alle hovedforeningers og kretsers navn skal inneholde KFUK-KFUM.»

Dette forslaget ble vedtatt med 164 stemmer mot fire. Det var fire blanke og tre avholdende stemmer.

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter