Nyheter

Bekymret over selektiv tiggerhjelp

Likestillings- og diskrimineringsombudet er kritisk til at tilreisende ikke loves hjelp.

Høyre, Frp og Senterpartiets tiggeforbud følges av et løfte om hjelp til tiggere i Norge. Det holder ikke for likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Ørstavik.

– Dette handler om å kriminalisere folk i sosial nød. Det er åpenbart at forbudet også kommer for å rydde noen bort fra gatene våre. Disse «noen» er særlig romfolket, som står for mye av den synlige tiggingen i gatene våre, sier Ørstavik til NTB.

Senterpartiet har sikret regjeringen flertall for å la kommunene innføre lokale tiggeforbud gjennom politivedtektene allerede fra 1. juli. Avtalen forutsetter at det skal arbeides fram et nasjonalt forbud innen neste sommer.

KrF bekymret. I innstillingen fra justiskomiteen tirsdag, ber Høyre, Frp og Sp om at regjeringen sikrer «målrettede sosiale tiltak overfor tiggere i Norge». Flertallet erkjenner at et forbud alene ikke vil gjøre slutt på den akutte nøden mange tiggere opplever, og foreslår blant annet målrettede sosiale tiltak og helsehjelp overfor norske rusmisbrukere.

Trioen mener tiggere som har krav på sosiale ytelser, må få midler til å livnære seg av ytelsene. KrFs Kjell Ingolf Ropstad er bekymret over formuleringene.

– Så langt jeg kan forstå, dreier det seg om personer som har rett på sosiale ytelser i Norge, så det vil jo ikke gjelde de tilreisende, sier Ropstad til NTB.

– Må gjelde alle. Diskrimineringsombudet er også opptatt av at ikke bare norske tiggere skal få ekstra hjelp nå som forbudet hun er imot, blir et faktum.

– Regjeringen og sentrumspartiene snakker om å hjelpe folk i nød, og da må det omfatte alle de som ikke lenger skal få lov til å be om hjelp i våre gater – både rusmisbrukere og tilreisende fra Europa som har lov til å reise rundt i Norge så lenge vi er en del av EØS, sier Ørstavik.

Politiets håndheving. Ørstavik lover videre å følge med på hvorvidt politiets håndheving av forbudet ikke rettes mot en spesiell gruppe.

– Vi kommer til å følge med på at praktiseringen ikke strider med diskrimineringsloven. Alle som ber om penger i byens gater, må møtes på samme måte, fastslår likestillings- og diskrimineringsombudet.

Høyre, Frp og Sp mener bestemt at et tiggeforbud vil kunne få bukt med vinningskriminalitet, menneskehandel og ordensproblemer som de mener er knyttet til tigging. Arbeiderpartiet og KrF viser til Advokatforeningens innspill til justiskomiteen i mai:

«Advokatforeningen holder fast ved at det ikke er dokumentert noen sammenheng mellom tigging og kriminalitet, og opplever heller ikke at det fra Justisdepartementets side er blitt underbygget at det forekommer en slik sammenheng».

Romfolk utsatt. Det nasjonale forbudet mot tigging ble opphevet i 2005. Ørstavik mener det ikke er tvil om at tilreisende tiggere, og særlig romfolket, er årsaken til at den unisone enigheten i Stortinget om at man ikke kunne forby folk å be om hjelp, har slått kraftige sprekker.

– Vi var i vår høringsuttalelse veldig tydelige på at et forbud ikke er veien å gå. Det mener jeg er med på å ytterligere diskriminere og trakassere en allerede utsatt folkegruppe, sier Ørstavik.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter