Nyheter

Taxfree-idiotien

Den politiker som tar taxfreeposen fra en nordmann, har tapt valget. Eller?

Etter at Venstre og Kristelig Folkeparti har bidratt til å utvide en miljøfiendtlig og helseskadelig ordning, passer det med en reprise av noe jeg skrev for et år siden:

Den norske stat eier Vinmonopolet - etter sigende for å ha kontroll på alkoholomsetningen. Men ikke på flyplassene.

Avinor sørger for driften av flyplassene. Selskapet finansieres gjennom en flyplassavgift, som legges på prisen for flybillettene. Men bare halvparten av utgiftene dekkes av denne avgiften.

Man skulle tro dyrere flybilletter var et godt klimatiltak. Nordmenn flyr som aldri før, og ingen klimagasser er mer skadelige enn de som slippes høyt i atmosfæren.

Men politikerne tør ikke la oss betale det flybillettene skulle kostet. Derfor har de gitt Avinor en annen inntektskilde: Alkoholsalget på flyplassene. Og ikke nok med det: De har subsidiert dette salget ved å gjøre det fritt for avgifter - eller som det heter på flyplassnorsk: taxfree.

Resultatet er som man måtte vente: Stadig mer av alkoholomsettingen i Norge foregår nå på flyplassene. Fire milliarder kroner i året - det samme som flyplassavgiften innbrakte - kunne Avinor håve inn på alkoholsalg i 2012. Uten alkoholsalg måtte altså flybillettene våre kostet fire milliarder mer.

Avinor får disse inntektene ved å selge rettighetene til utenlandske sprithandlere. Dermed taper staten ytterligere ved at det statlige Vinmonopolet taper markedsandeler. En mer idiotisk ordning skal man lete lenge etter.

Men da et utvalg foreslo å fjernetaxfree-ordningen i 2007, gikk det bare noen timer før finansminister Kristin Halvorsen rykket ut og avlivet forslaget. «Hvem vil være en festbrems?» var hennes begrunnelse.

Når lederen for Sosialistisk Venstreparti omtaler det som en fest at nordmenn får sine flybilletter subsidiert ved hjelp av billig sprit - hva skal vi da med Fremskrittspartiet?

[Bør vi avskaffe taxfree? Si din mening på Verdidebatt.no http://www.ve, ardidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread11504100/#post_11504100]

Erling Rimehaug

Erling Rimehaug

Erling Rimehaug har i en årrekke vært en av Vårt Land profiler, som redaktør og journalist, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter