Nyheter

Stortinget skal vurdere egenbetaling for omskjæring

Frp og røster i Ap mener foreldrene bør få hele regningen.

– Frp ønsker primært at slike inngrep ikke skal belaste offentlige helsebudsjetter. Vi går derfor inn en for en høy egenandel, sier Frps helsepolitiske talskvinne Kari Kjønaas Kjos til Aftenposten.

Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen er enig, og sier hans egen holdning er at foreldrene skal betale selvkost – altså mellom 8 og 10.000 kroner.

– Dette er ikke en prioritert oppgave for helsevesenet, selv om man kan argumentere for at omskjæring bør skje i mer ordnede former. Egenandelen bør reflektere at dette ikke er noen prioritert oppgave, sier Michaelsen, som presiserer at partiets stortingsgruppe ennå ikke har tatt endelig stilling til saken.

LES OGSÅ: Unisont nei til omskjæring

Kari Kjønaas Kjos tar et lite forbehold og sier partiet kan komme til å justere sitt syn noe dersom inngrepene blir for dyre til at folk tar seg råd til det.

Stortingets helse- og omsorgskomité skal snart behandle spørsmålet om landets sykehus skal tilby foreldre å utføre rituell omskjæring av guttebarn. Størrelsen på en slik egenandel skal ifølge regjeringen avgjøres på bakgrunn av Stortingets diskusjon om temaet.

LES OGSÅ: Intern uenighet i partiene om omskjæring

Det er delte meninger om saken i Stortinget, også blant partiene på borgerlig side. KrF mener en egenandel på 2.000 kroner er nok for å sikre at ingen går utenom helsevesenet for å få utført inngrepet.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter