Nyheter

Vil droppe hemmelig avstemning på Kirkemøtet

Alle delegatene var enige om at homofilisaken skulle avgjøres skriftlig.

– Det som skjedde på Kirkemøtet der man hadde lukkede avstemminger og delegater som i ettertid ikke vil si hva de stemte, er ikke det vi i utgangspunktet forbinder med et demokrati, uttalte tidligere kirkeminister Rigmor Aasrud til NRK i helgen.

Ringerunde. Kanalen har kjørt en rekke nyhetsinnslag i forlengelsen av Kirkemøtets fire ekteskapsavstemninger, som alle endte med for lavt stemmetall til å bli vedtatt. Alle avstemningene i spørsmålet om vigselsliturgi og forbønn for homofile par, ble foretatt skriftlig.

NRK tolker en ringerunde som om en stor del av Kirkemøtets medlemmer vil hemmeligholde sin egen stemmegivning.

– Dette er feigt, og det viser en total mangel på mot, sier professor Frank Aarebrot, som mener «hemmeligholdet vitner om at kirken mangler både åpenhet, moralsk ryggrad og forståelse av hva demokrati er».

– Ikke udemokratisk. – Var det en feilvurdering ikke å ha stemmegivning ved håndsopprekning, men ved skriftlig valg i denne kontroversielle saken?

– Nei, det vil jeg ikke si, svarer Kirkemøtets hoveddirigent, Dag Landmark.

– Hvorfor ikke?

– Kirkemøtets forretningsorden tillater at avstemninger foregår enten ved å vise stemmetegn eller ved skriftlig avstemning. Det går ikke an å si at det er udemokratisk å ha skriftlig avstemning. Den slags forekommer ikke bare i diktaturstater. Likevel er min egen grunnholdning at vi bør forsøke å endre dette punktet i Kirkemøtets forretningsorden. Jeg har alltid arbeidet for at kirken skal ha en demokratisk kultur og at prosessene skal være åpne.

– Hvordan kan du da forsvare at årets kirkemøte hadde skriftlige avstemninger i saken om ekteskapsforståelse og liturgier for likekjønnede par?

– Jeg kan uttale meg om hvordan jeg mener dette bør være i fremtiden. Det var Kirkemøtet 2014 som gjorde vedtak om skriftlig avstemning, ut fra gjeldende forretningsorden.

Alle aksepterte. – Hvordan skjedde dette?

– En av delegatene spurte i plenum: Kan denne avstemningen foregå skriftlig? Da utfordret dirigentskapet forsamlingen: «De som ikke ønsker skriftlig avstemning, vis stemmetegn!» Ingen ga da uttrykk for ønske om at avstemningen skulle skje ved håndsoppretning. Alle aksepterte skriftlig avstemning, svarer Landmark og tilføyer:

– Det kan selvsagt tenkes at en fløy kan ha fordel av at en avstemning foregår ved skriftlig avstemning. Men i dette tilfellet hadde dirigentskap i forkant fått henvendelser fra alle fløyer med ønske om skriftlig avstemning. Min vurdering var derfor at en slik avstemningsform verken var til den ene eller andre fløyens fordel, konkluderer Kirkemøtets hoveddirigent.

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter