Nyheter

Giske: – Kirken beveger seg oppsiktsvekkende raskt

Den tidligere kirkeministeren vil ikke endre loven for å få homovielser i kirken.

– Jeg er egentlig ikke så overrasket over at det ble nei til vigselsliturgi. At det var såpass mange som stemte for dette, er et tydelig tegn på at det er stor bevegelse i denne saken også innad i kirken. Noen synes tydeligvis at dette går langsomt, men jeg synes egentlig at holdningsendringene har skjedd oppsiktsvekkende raskt, sier Trond Giske til Vårt Land.

Den tidligere kirkeministeren (2000-2001 og 2009-2011) som nå er leder av Stortingets kirke-, utdannings og forskningskomité, understreker at han er skuffet over Kirkemøtet, som stemte ned forslag om vigselsliturgi og forbønnsliturgi for homofile par.

LES MER: [http://www.vl.no/troogkirke/8-400-fant-kirke-utmeldingsskjema-under-homodebatt/ 8.400 fant kirke-utmeldingsskjema etter homodebatt]

Ugyldig. Da Stortinget vedtok den kjønnsnøytrale ekteskapsloven i 2008, ble det i innspurten lagt inn en klausul om at «et ekteskap er ugyldig dersom prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet».

Prester som ønsker å trosse Kirkemøtets vilje ved å vie personer av samme kjønn, har derfor ikke mulighet til å gjennomføre dette på en måte som resulterer i et juridisk gyldig ekteskap.

LES MER: [http://www.vl.no/troogkirke/skuffet-etter-homo-stopp-i-kirken/ Skuffet etter homo-nei i kirken]

Stortinget. I 2012 fikk daværende leder av Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile, Gard Realf Sandaker-Nielsen, derfor Oslo Arbeiderparti med på et forslag om å stryke denne setningen i loven. Våren 2013 vedtok landsmøtet at Ap vil «endre ekteskapslovens § 16 til å bli livssynsnøytral, og ikke omtale eller regulere vigslere i Den norske kirke spesielt. Trossamfunnene vedtar sin egen liturgi».

Dette er nedfelt i partiprogrammet for inneværende valgperiode.

– Hva mener du Arbeiderpartiet bør gjøre nå?

– Vi har ikke tatt diskusjonen i homonettverket om hva som er smart å gjøre nå. Men når Arbeiderpartiet nå er i opposisjon er det ikke unaturlig å få vedtaket fra Arbeiderpartiet gjennom i Stortinget også, svarer Sandaker-Nielsen.

LES MER: [http://www.vl.no/troogkirke/pr-radgiver-homodebatten-svekker-kirkens-omdomme/ PR-rådgiver: – Homodebatten svekker kirkens omdømme]

– Kirkens egen sak. Trond Giske er ikke så sikker på at Aps landsmøtevedtak kan brukes for at likekjønnede skal få gifte seg i kirken.

– Jeg mener at den siste setningen er nøkkelen: Ethvert trossamfunn må ha regler for hvordan ekteskapsinngåelse foregår. Det er kirkens egen sak å vedta liturgier, og slik må det være. Den norske kirke får ta den tid den trenger, men jeg tror vi får et vigselsrituale for likekjønnede om ikke så lenge. Tiden arbeider for endring, sier Giske.

[http://www.vl.no/forsiden/?tag=kirkem%C3%B8tet%202014 LES FLERE SAKER OM KIRKEMØTET 2014]

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter