Nyheter

Ateist får starte privatskole

Kjempet i tre år med myndighetene om å få være et «religiøst alternativ» til offentlig i skole. Nå har Humanistskolen fått ja.

Listen over nye privatskoler i Norge som starter opp høsten 2014, er nå klar. Av 56 søknader, har Utdanningsdirektoratet godkjent 27 skoler.

Og i søkerbunken av skoler som vil være et alternativ til den offentlige skolen, er det flere som eksplisitt ikke bekjenner seg til en religion.

– Det nye som er verdt å legge merke til, er at flere søker om å starte privatskoler på et livssynshumanistisk grunnlag, sier avdelingsdirektør Einar Simonsen Plahter i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Kjempet lenge. En av skolene som er blitt godkjent i år, er 8.-10.-trinnskolen Humanistskolen AS i Oslo. Initiativtaker er filosofen Ole Martin Moen. Skolen har erstattet RLE-faget (religion, livssyn og etikk) av et filosofifag. Og har kjempet en lang kamp for å bli godkjent etter privatskoleloven som et «religiøst alternativ».

Moen fortalte sist lørdag i Vårt Lands Min Tro-spalte om sitt livssyn.

- Det finnes høyst sannsynlig ingen gud. Da jeg vokste opp tenkte jeg på Gud, og jeg kan ikke si absolutt at det ikke finnes en. Likevel er jeg ateist. Gudsbevisene fungerer ikke, og det er de fleste fagfilosofer enige om, sa Moen.

SE VIDEO: [http://www.vl.no/helg/glede-er-det-eneste-som-er-verdt-a-oppna-i-livet/ Ole Martin Moen om meningen med livet: "Glede er det eneste som er verdt å oppnå"]

Skolen har 60 plasser, og har kjempet siden 2010 om å få godkjenning som privatskole med rett til statsstilskudd.

Sa nei. I vedtak av 1. april og 31. oktober 2011 avslo Utdanningsdirektoratet skolens søknad. Direktoratet skrev at en «kristen skole vil kunne oppfylle kravet om reelt religiøst grunnlag og dermed kunne bli godkjent etter privatskoleloven § 2-1, andre ledd, bokstav a, mens en skole grunnlagt på et sekulært, humanistisk livssyn ikke ville kunne oppfylle vilkåret om reelt religiøst grunnlag.

Humanistskolen påklaget vedtaket, og meldte det til slutt til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

I november i fjor ba Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet om å behandle Humanistskolens søknad på nytt. Og nå har de fått godkjenningen fra Utdanningsdirektoratet.

LES OGSÅ: [http://www.vl.no/samfunn/svensk-privatskole-gigant-satser-i-norge/ Svensk privatskolegigant satser i Norge]

LES OGSÅ: [http://m.vl.no/samfunn/krf-er-bygger-privatskolekjede-med-mormoner-pedagogikk/ KrF-er bygger privatskolekjede]

Mot ny lov. Dette er likevel ikke den eneste skolen som har søkt på et livssynshumanistisk grunnlag. Også i Trondheim og Drammen, samt på mindre steder finnes skoler som har søkt på samme grunnlag.

Solberg-regjeringen har varslet at det skal bli enklere å starte privatskoler i Norge. Regjeringen vil gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet. Solberg-regjeringen «tar sikte på å sende forslag til mer omfattende og permanente lovendringer på høring høsten 2014 og legge disse frem for Stortinget våren 2015».

I mellomtiden har regjeringen foreslått en dispensasjonsordning, slik at skoler skal kunne søke om godkjenning allerede nå, uavhengig av dagens bestemmelser. Forslaget hadde høringsfrist i midten av mars, og er for tiden under behandling i kunnskapsdepartementet.

Søknader om privatskoler er hittil stabilt sammenlignet med tidligere år, forteller Utdanningsdirektoratet i en pressemelding. De opplyser også at det kan bli aktuelt å gi godkjenning til flere av søknadene, ettersom flere av skolene som har fått avslag har påklaget vedtaket:

LES OGSÅ: [http://www.vl.no/samfunn/lo-skrot-privatskolelov/ LO: – Skrot privatskoleloven]

Disse fikk ja. Vårt Land presenterer her listen over foreløpig godkjente skoler:

• Angedalen Privatskule Sa, Sogn og Fjordane

• Den Norske Skolen i Brussel

• Eltoft Montessoriskole AS, Nordland

• Foreininga for Hjellvik Nærmiljøskule, Hordaland

• Groruddalen Kristne Privatskole AS, Oslo

• Harstad Montesorriskole Sa, Troms

• Hjuksebø Montessoriskole, Telemark

• Hoppensprett barneskole Brårud AS, Akershus

• Humanistskolen AS, Oslo

• Innfjorden Friskole SA, Møre Romsdal

• Lisleherad Montessoriskole Sa, Telemark

• Mødre for muslimsk grunnskole, Oslo

• Oasen skole Mandal AS, Vest-Agder

• Opdøl Montessoriskole AS, Nordland

• Oslo Private grunnskole AS, Oslo

• Redalen Montessori Skole AS, Oppland

• Sekse Montessoriskule, Hordaland

• Skaugdalen skole SA, Sør-Trøndelag

• Stiftinga Hamre Grendaskole, Hordaland

• Strandvik Vekst AS, Hordaland

• Tryggheim Strand AS, Rogaland

• Vevring Montessoriskole Sa, Sogn og Fjordane

• Båtsfjord Private Videregående Skole AS, Finnmark

• Drammen Toppidrettsgymnas, Buskerud

• Kristiansand Toppidrettsgymnas AS, Vest-Agder

• Molde Toppidrettsgymnas AS, Møre og Romsdal

• Ålesund Toppidrettsgymnas AS, Møre og Romsdal

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter