Nyheter

Kirkemøtet sa nei til vigselsliturgi

51 av Kirkemøtets 116 medlemmer stemte tirsdag morgen ja at det skal settes i gang arbeid slik at likekjønnede par kan få gifte seg i kirken.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter