Nyheter

Flere innvandrere på sosialhjelp

Hver tredje sosialhjelpsmottaker er innvandrer. – En alvorlig situasjon,
sier leder på ressurssenter for innvandrerkvinner.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter