Nyheter

– Norge trenger mer nøysomhet

– Den som ønsker å tjene penger må også ha tanke for andre mennesker og samfunnet rundt seg, mener siviløkonom.

Flere ser problemene som Sam Polk beskriver, men fortsatt er det nokså få som tar dem opp, mener Hermund Haaland, siviløkonom og daglig leder for tankesmien Skaperkraft.

– Kapitalismen fungerer, men da må den ha et moralsk kompass, sier han.

Haaland mener at det moralske kompasset er svekket i takt med sekulariseringen i verden. Han viser til den amerikanske økonomen Jeffrey Sachs, som har sagt at det i roten til USAs økonomiske krise ligger en moralsk krise. Sachs mener at markeder, lover og valg ikke er nok, hvis de rike slutter å oppføre seg med respekt, ærlighet og medfølelse mot resten av samfunnet og verden.

LES OGSÅ: Ruset seg på penger

Verdivalg i økonomien. Ola Honningdal Grytten, professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole, påpeker at også Adam Smith, som ofte regnes som økonomifagets grunnlegger, selv pekte på at en sosial samvittighet er en viktig del av menneskets identitet og dermed bør ha en sentral plass i økonomifaget.

– Mye økonomisk teori har som utgangspunkt at profittmaksimering er rasjonelt og riktig. Men egentlig er det et verdivalg. Både økonomisk teori og praktisk økonomi er i høyeste grad verdiladet, sier Grytten.

Han legger til at det å søke mer profitt framfor alt annet, kan passe med framtredende trekk i menneskets ego, og at det ikke er noe nytt for vår tid.

– På den annen side er neppe noe menneske totalt profittmaksimerende. Dessverre er det skapt et system og en kultur som gjør at enkeltaktører kan bli rike på profittsøkende spekulasjon uten moralsk ansvar. Men det er ikke nødvendigvis det beste verken for økonomien eller samfunnet som helhet.

Tøyler. Hermund Haaland mener at politiske tiltak og strengere regelverk er eneste vei å gå for å hindre at den verste grådigheten får fritt spillerom. Han mener både Norge og verden trenger mer nøysomhet kombinert med evne til å tenke verdiskaping, og at den som ønsker å tjene penger også har tanke for andre mennesker og samfunnet rundt seg.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter