Nyheter

Fattige barn ender i fosterhjem, rikere barn på institusjon

Ny forskning viser klasseforskjell i behandlingen av barn i barnevernet.

Familier fra lavere sosiale klasser ender i større grad opp med barn i fosterhjem, mens de fra høyere sosial klasse får i større grad barna plassert på institusjon, viser ny forskning.

Det kommer fram i boken «Det nye barnevernet» som blant annet Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) og Nordlandsforskning står bak, skriver Adresseavisen.

– Vår forskning er banebrytende. I Norge har man så langt bare brukt faktorer som utdanning og inntekt, men fordi vi har intervjuet foreldrene, kan vi nå bruke en mer nyansert klasseinndeling, sier professor Graham Clifford ved Hist.

Til «høyere klasse» hører kategoriene faglige og administrative ledere og selvsysselsatte og lavere funksjonærer. Til «lavere klasse» hører kategoriene arbeiderklassen og ikke-sysselsatte, altså folk utenfor arbeidslivet.

Utvalget består av 460 familier, og tallene viser en klar sammenheng: De i lavest sosial klasse får i større grad barna plassert i fosterhjem, mens de i høy klasse får i større grad barna plassert på institusjon. Det er første gang man ser denne sammenhengen i et så stort utvalg, ifølge forskerne.

Aldersfordelingen blant barna tyder på at barnevernet kommer tidligere på banen i familier med i lavere sosial klasse, mens de kommer senere inn i de med høyere klasse.

– Når barnet er eldre, er plassering på institusjon mer aktuelt enn plassering i fosterhjem. Vi kan ikke slå fast at barnevernet burde vært tidligere på banen i de med høyere klasse, men det er en mulig tolkning, sier professor Edgar Marthinsen. (©NTB)

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter