Nyheter

Kirken: Ingen bør tvinges til å henvise til abort

Ifølge regjeringen skal små kommuner kunne nekte fastleger å reservere seg mot å henvise til abort. Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien er kritisk.

For første gang tok hun ordet i den offentlige debatten om fastlegers reservasjonsmuligheter. Det skjedde under en stortingshøring om saken torsdag. Og biskopens tale var klar:

– Det er et faktum at noen leger oppfatter en henvisning til abort som medvirkning til selve inngrepet. Jeg opplever ikke det som urimelig, sa Haugland Byfuglien, som mener det er bred enighet om hennes syn i Kirken.

LES OGSÅ: – Opposisjonen vil kvele debatt om abort som etisk problem, skriv debattredaktør Johannes Morken. Diskuter på verdidebatt.no

Bør få mulighet. Helsepersonell har i dag en rett til å reservere seg mot å medvirke til selve abortinngrepet. Byfuglien mener reservasjonsadgang også bør omfatte henvisning til abort.

– Dette handler om enkeltmenneskets integritet i et spørsmål som samfunnet anerkjenner som problematisk og kontroversielt, sier biskopen.

LES OGSÅ: Hver tredje kvinne frykter for å miste rett til abort

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere gjort det klart at fastleger i små kommuner ikke kan regne med å få reservasjonsmulighet dersom det i urimelig grad går ut over hensynet til pasientene.

– Jeg stiller spørsmål ved dette. Svaret kan iallfall ikke være å tvinge fastleger til å utføre en handling som strider mot deres samvittighet. Dette må løses på en annen måte, sier Byfuglien til NTB.

KrFs helsepolitiske talskvinne Olaug Bollestad er ikke på linje med biskopen i denne saken.

– Hvis du som fastlege ønsker å reservere deg mot å henvise til abort, kan du ikke søke tjeneste i en kommune der du er den eneste legen. Men hvis det finnes andre leger i kommuner, bør den enkelte fastlege ha mulighet til å reservere seg, sier hun.

LES OGSÅ: Vil la lærere og politi følge egen overbevisning

– Naivt. SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen opptrer naivt og prinsippløst på samme tid i spørsmålet om fastlegers reservasjonsadgang.

– Det blir lek med ord å skille mellom reservasjonsrett og reservasjonsmulighet. I mange små kommuner vil legen ha det siste ordet, fordi valget står mellom å tillate vedkommende lege å reservere seg eller å risikere å stå uten lege. Det er legemangel i deler av landet, sier han.

Lysbakken sier han har respekt for at enkelte leger mener en henvisning til abort er ensbetydende med å medvirke til selve inngrepet.

– Men på sykehuset kan man organisere det slik at kvinnen slipper å møte helsepersonell som reserverer seg. Det er ikke mulig når det gjelder fastlegen, som må ta imot alle sine pasienter, sier SV-lederen.

Han avviser at saken handler om å pålegge enkeltmennesker å handle i strid med egen samvittighet.

– Det er ingen som pålegges å være fastlege i Norge. Men når noen inngår en avtale med det offentlige, så må man innfri pasientenes lovfestede rettigheter, sier han.

LES OGSÅ: – Europarådet: Leger kan nekte henvisning til abort

– Samvittighetsfrihet. Fastlege Eilif Haaland i Foreningen for helsepersonells reservasjonsadgang mener den enkelte leges samvittighetsfrihet står på spill.

– Når jeg møter en gravid pasient, ser jeg ikke én pasient, men to foran meg. Det er ingen menneskerett å være fastlege, men en avtale med det offentlige gjør det ikke riktig å oppgi sin samvittighetsfrihet, sier Haaland.

Han mener problemstillingen kan løses på en praktisk måte, slik tilfellet etter hans mening var før den rødgrønne regjeringens rundskriv i 2011, da Helse- og omsorgsdepartementet slo fast at fastleger ikke har adgang til å nekte behandling eller henvisning som strider mot egen samvittighet.

Torsdagens stortingshøring var knyttet til et representantforslag fra SV. Partiet håper enkeltrepresentanter i Høyre vil sikre flertall for forslaget som vil slå beina vekk under avtalen om reservasjonsrett for leger, som regjeringspartiene har inngått med KrF.

Stortinget skal stemme over SVs forslag i januar, samtidig som Helse- og omsorgsdepartementet legger fram sitt lovforslag for en reservasjonsmulighet.

– Jeg har ennå ikke bestemt meg for hva jeg skal stemme, men det er lite trolig at jeg vil stemme mot mitt eget parti samtidig som lovforslaget kommer. Jeg vil se på retningslinjene før jeg bestemmer meg, sa Høyre-representant Heidi Nordby Lunde til NTB onsdag. ©NTB

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter